• Xicloankan

Xicloankan

Bạn đang xem tài liệu: Xicloankan tại Tài Liệu Pro

Xicloankan
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuXicloankan pdf

Trích trong tài liệu

XICLOANKAN
– Xicloankan là hiđrocacbon no mạch vòng. Thường chỉ xét xicloankan đơn vòng.
– Công thức tổng quát của monoxicloankan: CnH2n (n ≥ 3).
– Tên thay thế:
Số chỉ vị trí mạch nhánh (nếu có nhiều nhánh) + tên nhánh + xiclo + tên mạch chính + an
– Đồng phân của xicloankan có các loại: đồng phân anken; đồng phân về độ lớn của vòng (n ≥ 4), đồng phân vị trí nhánh trên vòng (n ≥ 5), đồng phân về cấu tạo nhánh (n ≥ 6), đồng phần hình học với vòng 3 cạnh.
Một số xicloankan đơn giản
I. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC
1. Các phản ứng tương tự ankan
Do phân tử xicloankan chỉ chứa các liên kết xichma bền tương tự như ankan nên xicloankan cũng có một số phản ứng tương tự như ankan.
a. Phản ứng thế (với vòng bền 5,6 cạnh)
C6H12 + Cl2 → C6H11Cl + HCl
b. Phản ứng tách H2
C6H12 → C6H6 (benzen) + 3H2
c. Phản ứng cháy
CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O
→ Phản ứng đốt cháy monoxicloankan cho nH2O = nCO2.
2. Phản ứng cộng mở vòng của vòng không bền (vòng 3 hoặc 4 cạnh)
Truy cập vào: http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh tốt nhất! 1
a. Phản ứng của vòng 3 cạnh
– Vòng 3 cạnh có thể tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2, Br2 và HX.
C3H6 + H2 → C3H8
C3H6 + Br2 → Br-CH2-CH2-CH2-Br
C3H6 + HBr → CH3-CH2-CH2-Br
– Xicloankan vòng 3 cạnh có khả năng làm mất màu dung dịch Brom → dùng để nhận biết.
b. Phản ứng của vòng 4 cạnh
Vòng 4 cạnh chỉ tham gia phản ứng cộng mở vòng với H2.
II. ĐIỀU CHẾ
1. Tách H2 từ ankan tương ứng
CH3(CH2)4CH3 → H2 + C6H12
2. Tách Br2 từ dẫn xuất 1,n – đibromankan (n > 2)
CnH2nBr2 + Zn → CnH2n + ZnBr2
BÀI TẬP MINH HỌA
Bài 1 . Hãy cho biết :
1). Số đồng phân và tên gọi các đồng phân có CTPT : C4H8 và C5H10
2). Viết CTCT của :
a). 1,1 – đimetyl xiclopropan
b). 1 – etyl – 1 – metyl xiclohexan
c). 1 – metyl – 4 – isopropyl xiclohexan
3). Số đồng phân và tên gọi của một xicloankan có tỉ khối hơi so với nitơ bằng 3
4). Đặc điểm cấu tạo của xiclopropan với propan
► Giống : điều chỉ có

Hiện tại Xicloankan chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Xicloankan đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng

Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)