• UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết) là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề và bài tập để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

 

  • UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

 

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the sentence – a, b, c or d – that is closest in meaning to the printed one.
1. It never occurred to me to go by train.
a. I used to go by train. b. I was used to going by train.
c. I never find it boring to go by train d. I never thought of going by train.
2. I should have studied last night, but I was too tired
a. I couldn’t study last night because I was very tired.
b. I studied last night, so I was very tired.
c. I tried to study last night but I felt bored.
d. I didn’t study last night because I felt very bored.
3. The doctor said, ‘You really ought to rest for a few days, Jasmine.’
a. Jasmine’s doctor insisted that she should rest for a few days.
b. The doctor suggested that Jasmine should take a short rest.
c. The doctor strongly advised Jasmine to take a few days’ rest.
d. It is the doctor’s recommendation that Jasmine rested shortly.
4. The sooner he stops smoking, the better he’ll feel.
a. As soon as he feels better, he’ll try to stop smoking.
b. When he stops smoking, he’ll begin to feel better.
c. He feels so much better since he stopped smoking.
d. Though he feels better, he still smokes.
5. The coffee was not strong. It didn’t keep us awake.

UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết): LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

 

pdf UNIT 8 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)