• UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn Phải nói là nghe mãi không thừa luôn á

Bạn có bao giờ muốn tìm kiếm những đề và bài tập để làm nhưng không hay chưa?

Đây chính là bộ đề sẽ giúp bạn thõa sức cày bừa, chúc bạn ngon miệng, còn chờ gì nữa mà không tải nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from that of the others.
1. a. country b. lunar c. luck d. plum
2. a. special b. breath c. peach d. pleasure
3. a. sugar b. such c. spring d. similar
4. a. exchange b. children c. peach d. machine
5. a. shrine b. ripe c. agrarian d. polite
Exercise 2: Fill in each blank of the sentences with one word from the box.
preparations decorate celebrate excited popular
wrapped represent influence traditional exchange
1. How do people celebrate New Year in your country?
2. On the first days of Tet, people often visit relatives and friends to exchange New Year wishes.
3. Japanese usually decorate their houses with some small pine trees, which represent constancy
and longevity.
4. People believe that what they do on the first day of the year will influence their luck during the
whole year.
5. People usually make preparations for Tet severals weeks beforehand.
6. Tet is also the time for children to receive lucky money wrapped in red envelopes.
7. Besides the traditional flowers for Tet such as peach flowers and apricot flowers, the kumquat
trees are also popular throughout the country.
8. Children are always excited about the Tet holiday.
Exercise 3: Fill in each blank with an appropriate preposition.
1. Children usually are given ‘lucky money’ at Tet.
2. Banh Chung, which is made from sticky rice, is one of Tet’s special foods.
3. The New Year is celebrated at night on January 1.
4. There are usually a lot of party on New Year’s

UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết): LÀ TUYỂN TẬP NHỮNG BÀI TOÁN TUYỆT VỜI !!!ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 8 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)