• UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently from the others.
1. a. limit b. figure c. iron d. billion
2. a. great b. available c. raise d. said
3. a. decreased b. used c. reached d. developed
4. a. program b. earth c. birth d. produce
5. a. double b. govern c. punish d. control
Exercise 2: Fill in the blank with a suitable word to complete the passage.
China is the most populous country of the world. Its (1) population is approximately 1.3 billion
people, which is almost 22% of the (2) world population. The population density is high in the
southeast: 43 percent of the land contains most of its population. A quarter of the population (3) of
China is in the middle and lower parts of the Yangtze River, and the population density (4) reaches
663 people per square kilometer. Shanghai is China’s largest city, (5) whose population density
reaches 2,118 people per square kilometer.
China’s population growth rate has (6) decreased in the past years, although its population is
still increasing. In the 1970s, the government started to implement birth (7) control programs to the
people: late marriage, late childbearing, a one-child family, and a four-year period between two (8)
births in the countryside where each couple may have more than one child, According to the report
of Major Figures of Population of China, the annual growth rate of China’s population (9) fell from
25.83% (in 1070) down to 11.21% (in 1994) and to 8.77% (in 1999) in the past 20 years. This should
be (10) considered a great success.

UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 7 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)