• UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Put the verb into the correct form.
1. If the earth suddenly stoped(stop) spinning we all would fly(fly) off it.
2. If you smoke(smoke) in a non-smoking compartment the other passengers will/ may
object(object).
3. Wouldn’t your parents be(your parents/ not/ be) proud if they could see you now?
4. If she hadn’t failed(not/ fail) one of her final exams she wouldn’t have had to spend part of the
summer in college.
5. I’ll lend you War and Peace if I have finished(finish) it before you go on holiday.
6. If we worked(work) all night we could/ would finish(finish) in time; but we have no intention of
working all night.
7. If you had worked harder, you would have passed(pass) your final exam.
8. If you want to learn a musical instrument, you should practice(practise).
9. There have been a lot of thefts from cars in the city center. If you
leave(leave) your car there, don’t leave(not leave) any valuabIes in it.
10. I don’t have enough money to buy that house. But if I had(have) more money, I would buy(buy)
it.
11. I got wet because I didn’t take my umbrella. However, I wouldn’t havegot(not/ get) wet if I had
remembered(remember) to take my umbrella with me.
12. I’m broke, but I would have(have) plenty of money now if I hadn’t spent(not/ spend) so much
yesterday.
13. Tom’s hobby is collecting stamps from all over the world. If he travels(travel) to a new country,
he always spends(spend/ always) time looking for new stamps.

UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 7 (GRAMMAR) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)