• UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Exercise 1: Choose the answer (a, b, c or d) that is nearest in meaning to the printed before it.
1. ‘Why not participate in the English Speaking Contest?’
a. He asked me to take part in the English Speaking Contest.
b. He suggested taking part in the English Speaking Contest.
c. He offered us to take part in the English Speaking Contest.
d. He told me not to participate in the English Speaking Contest.
2. Please watch your steps as you get off.
a. Please look at the steps while getting off.
b. Go down the steps in order to get off.
c. Please have a look at the Steps as you get off.
d. Be careful not to tumble while getting off.
3. ‘Let me pay for the coffee. I really want.’
a. Jenny is asked to pay for the coffee.
b. Jenny suggested paying for the coffee.
c. Jenny insisted on paying for the coffee.
d. Jenny told me to pay for the coffee.
Exercise 2: Choose the answer – a, b, c, or d – that best reports what was said.
1. ‘You’re always making terrible mistakes,’ said the teacher.
a. The teacher complained about his students making terrible mistakes.
b. The teacher asked his students why they always made terrible mistakes.
c. The teacher realized that his students always made terrible mistakes.
d. The teacher made his students not always make terrible mistakes.
2. Each of you may have one piece of candy,’ Mrs. Jones said to the children.
a. Mrs. Jones advised the children to have one piece of candy.
b. Mrs. Jones asked each of the children to have one piece of candy.

UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 6 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)