• UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) ôi thật khoai !!! Đừng lo vì đó bộ tài liệu cực chất từ trang của chúng mình

Bạn đã cố gắng làm nhiều bài tập nhưng không khá khẩm gì ????

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

SPEAKING
Task 1. Which competition/ contest do you like or dislike? Put a tick (V) in the right column.
Then compare your answers with a partner’s.
Type of competition/ contest
General Knowledge Quiz
English Competition
Art competition (painting, drawing, sculpture…)
Poetry Reading/ Reciting Competition
Singing Contest
Athletics Meeting (running, jumping…)
Task 2. Work in pairs. Ask your partner how he/ she feels ahom each type of the competitions
/contests in the Task 1.
e.g 1:
A: What do you think about /of the General Knowledge Quiz?
B: Oh, it’s great. It’s an opportunity to test my general knowledge.
e.g 2:
A: What do you think about English Competition?
B: Wow. It’s a great chance for me to practice and improve my English.
Eg3:
A: What do you think about Poetry Reading?
B: Oh, it’s very boring. It makes me feel sleepy.
Task 3. Talk about a competition or contest you have recently joined or seen. Use the
suggestions below.
1. Where and when did you see or take part in it?
2. What type of competition or contest was it?
3. Who organized it?

UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết): là tài liệu tuyệt vời cho bạn ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

 

pdf UNIT 6 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)