• UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. PRONUNCIATION
1. a. wholly b. wrap c. when d. who
2. a. flood b. good c. foot d. look
3. a. mountain b. country c. drought d. hour
4. a. university b. student c. volunteer d. museum
5. a. handicapped b. advantaged c. organized d. raised
II. Complete these sentences with the correct form of the word in the box.
suffer overcome volunteer repair comfort
donate participate join raise perform
1. Claire ______ at the homeless shelter once a week.
2. I’ve never seen this play ______ before.
3. He ______ to know that most students in the class knew even less than he.
4. He made a rash decision and now he ______ for it.
5. She ______ her difficulties to graduate.
6. Some people were in the streets ______ money for charity.
7. He ______ thousands of pounds to charity.
8. It was too badly damaged ______.
9. Would you mind if I ______ you for a drink in the bar?
10. We encourage students ______ fully in the running of the college.

UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) : các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

 

pdf UNIT 4 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)