• UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết)

UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. SPEAKING
Task 1. Work in pairs. Decide which of the following activities are volunteer work
• Taking part in an excursion
• Helping people in remote or mountainous areas
• Giving care and comfort to the poor and the sick
• Participating in an English speaking club
• Providing education for disadvantaged children
• Joining the Green Saturday Movement

Answer.
1. Helping people in remote or mountainous areas.
2. Giving care and comfort to the poor and the sick
3. Providing education for disadvantaged children.
4. Joining the Green Saturday Movement.

Task 2. Work in pairs. Practise the dialogue and then make similar conversations, using the
activities that follow.
A: What kind of volunteer work are you participating in?
B: We’re helping people in mountainous areas.
A: What exactly are you doing?
B: We’re teaching the children to read and write.
A: Do you enjoy the work?
B: Yes, I like helping people.

UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 4 (SPEAKING AND LISTENING) LỚP 11  đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)