• UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

WRITING
Task 1. Work in pairs. Ask and answer the questions.
1. On what occasions are parties held?
(birthdays, anniversaries. New Year’s Eve, saying goodbye to someone)
2. What kind of clothes do people often wear at a party?
(traditional costume, a formal or informal clothes)
3. What kind of presents do people often bring to a party?
(cakes, chocolate, candy, flowers, small gifts….)
Task 2. Complete the letter of invitation below with the words/ phrases in the box.
Winners at my house to come
To cook by Monday refreshments

67 Ngọc Ha Street Hanoi, Vietnam
Dear Minh Hanh,
I am having a New Year’s Eve party (1) at my house at 7 p.m on 31st December.
Would you like (2) to come? Most of our classmates have been invited, too. There will be lots of (3)
refreshment and some special foods that I myself am going (4) to cook. Of course, there will be
dancing and some games with nice prizes for the (5) winners.
Please let me know (6) by Monday whether you can come.
Love.
An Duc

Task 3. You are going to hold a party. You want to invite your classmate to the party. Write a letter
of invitation, following these guidelines.
– What party are you going to organize?
– Where and when do you intend to organize the party?

UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 3 (WRITING) LỚP 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)