• UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 tại Tài Liệu Pro

UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11
5/5 1 vote

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11

UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự TIẾNG ANH rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

I. PRONUNCIATION
Choose the word that has the underlined part pronounced differently to the others.
1. a. grade b. great c. sneaky d. embrace
2. a. money b. notice c. glance d. ankle
3. a. imagine b. glance c. geography d. religion
4. a. looked b. noticed c. turned d. helped
5. a. change b. English c. single d. anger
II. Complete each of the sentences with the appropriate word from the box. Make changes if
necessary.
embarrass personal idol excite imagine
memory embrace sneak fuss experience
1. A lot of teenagers make Bi Rain their idol.
2. The task needs the skills of a suitably experienced engineer.
3. She smiled to hide her slight embarrassment.
4.I personally prefer Pizza to hamburgers.
5. The romantic evening cruise will be a memorial experience.
6. They left quietly, without fuss.
7.I have a sneaking suspicion that she knows more than she’s telling us.
8. They were locked in a passionate embrace on the station platform.
9. Don’t get the children too excited.
10. I haven’t got a picture of this so you’ll just have to use your imagination.
III. Complete each of these sentences with a suitable preposition.
1. She had a quick glance at the newspaper as she gulped down her coffee.
2. She got on the bus and sit down next to an old man.
3.If you don’t like the scarf, you can take it back to the shop.
4. She showed her new toy to her friends.

UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11: các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào

 

pdf UNIT 2 (VOCABULARY AND READING) LỚP 11 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TỪ VỰNG NGỮ PHÁP TIẾNG ANH LỚP 11(ĐẦY ĐỦ)

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)