• UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

1. A. world B. wonder C. theory D. proceed
2. A.pyramid B. spiral C. private D. recycle
3. A. weather B. treasure C.great D. jealous
4. A.raised B. ranked C. surpassed D. laughed
5. A. suggest B. century C. upon D.bury
Exercise 2. Complete each of the sentence with one appropriate word from the box.
chamber burial tomb belongings spiral
treasures ramps wonders mysterious man-made
1. Many forgotten treasures have been discovered in the attics of the old houses.
2. She collected up her personal belongings and left.
3. We want to give him a decent Christian burial.
4. Iceland is full hot springs, beautifully coloured rocks, and other natural wonders.
5. Rayon is a man-made fiber.
6. Divers transfer from the water to a decompression chamber.
7. A tomb is a grave where a dead person is buried.
8. Special ramps have been designed for wheelchair access.
9. A snail’s shell is spiral in form.
10. They are investigating the mysterious disappearance of the plane.
Exercise 3. Complete the passage with one appropriate word.
Of all the natural (1) wonders of the world, few are as spectacular as Niagara Falls. (2) Located/
Situated on the Niagara River along the border between the United States and Canada, Niagara
Falls actually consists (3) of two falls, the American Falls and the Horseshoe Falls. The (4)
former is on the USside of the border, in the state of New York, while the later is on the
Canadian side. About 85% of the water in Niagara River (5) flows over the Horseshoe Falls,
which is the (6) most impressive of the two falls.

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết):tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

pdf UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)