• UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) Xin chào các bạn, đội ngũ tailieupro.com rất vui khi dành tặng cho bạn tập tài liệu cực hay từ những thầy cô giáo nổi tiếng và tâm huyết. Ở ngưỡng cửa của việc phải vừa đối mặt với những bài kiểm tra trên đường cũng như là bước tiếp chặng đường chinh phục đỉnh đại học chông gai chắc hẳn sẽ gặp rất nhiều khó khăn trắc trở.

Và một trong những rào cản lớn nhất thì chính là việc chọn lại liệu đúng, hay, thích hợp vào thời điểm cụ thể để học. Chúng tôi sẽ để các bạn tự phản hồi khi dùng tài liệu của chúng tôi một thời gian. Mong rằng các bạn sẽ có một khoảng thời gian cấp 3 đẹp đẽ nhất đáng nhớ nhất của 1 đời người.

Cám ơn các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi. Chúng tôi yêu quý tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

Trích trong tài liệu:

A. he is attending B. he is going to attend
C. he will be attending D. he will have attended
5. The man _____ his car outside hasn’t come back for it yet.
A. who left B. who he left C. whom he left D. whose
6. _____ Ruth St. Dennis turned to Asian dances to find inspiration for her choreography.
A. It was the dancer B. The dancer
C. That the dancer D. The dancer was
7. _____ an average of 471 inches of rain a year, Mount Waialeale in Hawaii is the wettest
spot in the world.
A. It receives B. Receiving C. To receive D. Received
8. A college is a public institution _____ the higher education of young men and women..
A. devoting B. which devotes C. to devote to D. devoted to
9. All the students _____ do well in writing test.
A. whom Mr. Davis teaches them B. which Mr. Davis teaches
C. that Mr. Davis teaches them D. Mr. Davis teaches
10. The first library _____ in the Nebraska Territory was built in Fort Atkinson in 1870.
A. to be established B. was established
C. could established D. establishing

UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) :tài liệu này ở bên dưới, bạn hãy nhấn “tải xuống” nhé.

 

pdf UNIT 13 GRAMMAR lớp 11 (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

BÀI TẬP PHỤ ÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 16 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 15 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 14 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 14 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 SPEAKING AND LISTENING lớp 11  (đáp án chi tiết)

UNIT 13 VOCABULARY AND READING lớp 11 (đáp án chi tiết)

UNIT 13 WRITING lớp 11 (đáp án chi tiết)