Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án)

Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án)


Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án)
Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án)

Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án) HÌNH HỌC và ứng dụng của nó từ lâu đã là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn phải không các bạn nội cái việc vẽ hình không đã mất thời gian rồi chớ đừng nói đến làm nhanh.

Nhiều khi đã cố gắng dành thời gian mà vẫn không nâng trình lên được :3

Thứ bạn cần có phải là 1 tài liệu thật hay để ôn luyện ?

Hãy ấn nút “tải xuống” và cày thôi nào.

Xem thêm tài liệu:

CÔNG THỨC TOÁN LỚP 11

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)

BÀI 09. ỨNG DỤNG TÍCH VÔ HƯỚNG TRONG MIN, MAX VÀ QUỸ

TÍCH

A (2; 4), B (7; −2), C (−1; 5) M ∈ Ox MA
2 + MB
2 + 2MC
2 M

( ; 0)
7
4

( ; 0)
7
2

(− ; 0)
7
4

(− ; 0)
7
2

O, A, B (
−−→
OA +
−−→
OB)
−−→
AB = 0

ΔOAB ΔOAB O ΔOAB O ΔOAB O
ΔABC A BC = a M (
−−→
MA +
−−→
MB +
−−→
MC ) (
−−→
MB +
−−→
MC ) = a
2

M

ΔABC a M 2MB
2 − MC
2 = a
2

(G; )
a√3
2
G ΔABC (G; a√3) G ΔABC
(I; a√3) I ∈ BC : IB = IC (I; a√3) I ∈ BC : BI = BC
ABCD : Aˆ = Bˆ = 900 M

−−→
MA.
−−→
MC = MB
2

AC

B IB I

AC

AC AH ΔABC

ΔABC : AB = AC = 4, Aˆ = 1200 M ∈ BC P = MA
2 + MB
2 + MC
2 Pmin =

20 21 28 27
ABCD 5 M ∈ AC P = MB
2 − 2MD
2 Pmin =


25
2

25
2


50
2

50
2

ABCD : AB//CD; CD = 2AB; Cˆ = 300 M ∈ AD 3MC
2 − 2MB
2

M I AD I ∈ BC : BC = BI
1
3

M I AD I ∈ BC : BC = BI
2
3

M AD M ∈ AD : AM = AD
3
2

ΔABC a M

−−→
MA.
−−→
MB +
−−→
MB.
−−→
MC +
−−→
MC .
−−→
MA =
5a
2
2
(G; a) G ΔABC (G; )
a
2
G ΔABC

(G; a√2) G
ΔABC

(G; )
2a
3
G ΔABC

ΔABC : Aˆ < 900 AI M

−−→
AB.
−−→
AH +
−−→
AC .
−−→
AK = AI
2 H, K

M AB, AC M

A, ⊥AI I, ⊥AI
AI AI

(O; R) ΔABC M ∈ (O; R) MA
2 + MB
2 − 2MC
2 M (O; R)

−−→
MO,
−−→
CD D
ABCD

−−→
MO,
−−→
CD D ABCD

−−→
MO,
−−→
AB

−−→
MO,
−−→
AC
www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/2

 

 

Ứng dụng tích vô hướng trong min max và quỹ tích (đáp án) ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký