Trang chủ » Lớp 12 » Hóa học lớp 12 » Các chuyên đề » Chuyên đề 01 – Este – Lipit » TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT


TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE - LIPIT
TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT
Đánh giá

Tải sách TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT

LÀ TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NẮM VỮNG KIẾN THỨC CHUYÊN ĐỀ ESTE LIPIT.

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN :

Đề thi thử môn hóa 2018 có lời giải chi tiết THPT bình xuyên Vĩnh Phúc

TỔNG HỢP DẠNG TOÁN ESTE – LIPIT

BÀI TẬP ESTE CÓ LỜI GIẢI CHI TIẾT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE - LIPIT

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT

 

TUYỂN TẬP CÂU HỎI VẬN DỤNG CAO ESTE – LIPIT :

C12 : Hỗn hợp X gồm 3 este đơn chức, tạo thành từ cùng một ancol Y với
3 axit cacboxylic (phân tử chỉ có nhóm -COOH); trong đó, có hai axit no là
đồng đẳng kế tiếp nhau và một axit không no (có đồng phân hình học, chứa
một liên kết đôi C=C trong phân tử). Thủy phân hoàn toàn 5,88 gam X bằng
dung dịch NaOH, thu được hỗn hợp muối và m gam ancol Y. Cho m gam Y
vào bình đựng Na dư, sau phản ứng thu được 896 ml khí (đktc) và khối lượng
bình tăng 2,48 gam. Mặt khác, nếu đốt cháy hoàn toàn 5,88 gam X thì thu
được CO 2 và 3,96 gam H 2 O. Phần trăm khối lượng của este không no trong X

A. 38,76% B. 40,82% C. 34,01% D. 29,25%

Câu 13: Cho 0,1 mol este tạo bởi axit 2 lần axit (axit hai chức) và ancol một
lần ancol (ancol đơn chức) tác dụng hoàn toàn với NaOH thu được 6,4 gam
ancol và một lượng muối có khối lượng nhiều hơn lượng este là 13,56%.
Công thức cấu tạo của este là :
A.C 2 H 5 OOC−COOCH 3 . B.CH 3 OOC−COOCH 3 .
C.C 2 H 5 OOC−COOC 2 H 5 . D.CH 3 OOC−CH 2 −COOCH 3 .

tài liệu đã sẵn sàng để tải về Tài liệu pro là nơi cung cấp tài liệu mới nhất và chất lượng nhất. Tài liệu được cập nhật liên tục tại website.

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký