• Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB

Bạn đang xem tài liệu: Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB tại Tài Liệu Pro

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB là đề thi thử được sưu tầm bởi Tailieupro, biên soạn bởi nhiều thầy cô và trường THPT trong cả nước. Đây là một trong những đề thi chất lượng nhất với nội dung bám sát cấu trúc đề thi THPT quốc gia, giúp các em rèn luyện những kiến thức đã học và kĩ năng làm bài thi, chuẩn bị cho kì thi chính thức sắp tới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following
questions.
Question 1: Last year she earned _______ her brother.
A. twice as much as B. twice more than C. twice as many as D. twice as more as
Question 2: Little ______ he know how much suffering he has caused.
A. didn’t B. should C. won’t D. does
Question 3: The politician tried to arouse the crowd, but most of them were ________ to his arguments.
A. closed B. indifferent C. careless D. dead
Question 4: – Can you take the day off tomorrow?
– Well, I’ll have to get _________ from my boss.
A. permission B. licence C. allowance D. permit
Question 5: I do not believe that this preposterous scheme is _____ of our serious consideration.
A. worthy B. worth C. worthwhile D. worthless
Question 6: __________ the fifth largest among the nine planets that make up our solar system.
A. The Earth being B. The Earth is C. That the Earth is D. Being the Earth
Question 7: Dr. Evans has _________ a valuable contribution to the life of the school.
A. done B. created C. caused D. made
Question 8: No matter _______, Mozart was an accomplished composer while still a child.

Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf Tuyển chọn 20 đề trọng tâm Tiếng Anh LB đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 lần 1 – Cô Phan Diệu

Giải chi tiết Đề thi thử môn Anh THPT Quốc Gia 2018 – Cô Vũ Mai Phương

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 – LỜI GIẢI CHI TIẾT

ĐỀ THI THỬ MÔN ANH 2018 SỐ 1 KEY HOC24H VN

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

ĐỀ THI THỬ TIẾNG ANH 2018 LẦN 1 TRƯỜNG THPT HÀN THUYÊN CÓ lời giải chi tiết

Hướng dẫn giải chi tiết đề thi thử Tiếng Anh 2018 – Moon

Lời giải chi tiết đề thi thử anh văn 2018

ĐÁP ÁN ĐỀ THI THỬ ANH VĂN SỐ 10 2018

Đề luyện thi thptqg môn anh 2018 có đáp án chi tiết