• Tương giao giữa hai đồ thị

Tương giao giữa hai đồ thị

Bạn đang xem tài liệu: Tương giao giữa hai đồ thị tại Tài Liệu Pro

Tương giao giữa hai đồ thị
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Tương giao giữa hai đồ thị

Tương giao giữa hai đồ thị Hàm số là cái gì đó đối với các bạn rất khó nhai đúng không, vậy mà vẫn có mấy thằng quái vật trong lớp học như thánh. WHY???

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ

d : y = x − 3 (P) : y = −x

2 − x + 5 A, B ΔOAB

7

5√3
2

9

5√13
2

m y = (2 − m) x + 1 (d) : y = m2

(x + 1) ∀x ∈ R

m ≠ {0; 1} m = 1 m = −2 m = −1; m = 2
(P) : y = x
2 + bx − 1 d : y = b (P) ∩ d = I I (P)
b = 2 b = −2 b = 1 b = −1
d : y = x − 2 (P) : y = −x

2 A, B I AB

(− ; − )
3
2
3
2

(−1; −5) (− ; − )
1
2
5
2

(−3; −3)

y = x
2 − x − 3, y = −2x

2 − 1 M, N MN =

5
2

√15
4

5√13
9

5

m d : y = mx y = 2x

2 + x − 1 A, B AB = 2

m = 1 m = √3 3 m = √2 m = √3 −2
d : y = mx − 1 (P) : y = 2mx − (m + 1) x

2 − 1 m
3 0 1 2
d : y = (m + 2) x (P) : y = x

2 − 2x − 1 (P) ∩ d

m = 0 m = 4 m = ±1 m = ∅
m y = mx + 11 (P) : y = x

2 + 3x − 1 A ∈ Ox

−33 33 11 −11

m y = −2x y = mx
2 + 2x − 1

4 −4 2 −2
y = x y = x
2 − x − 1
1
2

A, B I AB

(2; −2) (2; 2) (√6; √6) (−1; −1)
(P) : y = ax
2 + c (P) I (0; −3) (P) Ox −5
a = , c = 1
1
2

a = , c = −3
3
25

a = − , c = 1
3
25

a = − , c = 3
1
2

m y = x

2 − (m − 3) x − m

m ≥ 0 m ≤ 0 m < 0 m > 0

y = x
2 + 1 y = −2x

2 y = (x + 1)
2

y = √2x
2 − x

m y = x

2 + mx, y = −x
2 + 2x − 3

[
m < 2 − 2√6
m > 2 + 2√6 2 − 2√6 < m < 2 + 2√6 2 − 2√6 ≤ m ≤ 2 + 2√6
[
m ≤ 2 − 2√6
m ≥ 2 + 2√6

A (−1; 2) k = −1 y = −2x

2 + 3x − 1 M (a; b) a + b =

2 1 −3 0

 

17.
A. B. C. D.
Đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm có hoành độ thỏa mãn. ?

 

 

Tương giao giữa hai đồ thị ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ RINH QUÀ VỀ NÀO NHÉ CÁC BẠN !!!

pdf Tương giao giữa hai đồ thị đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác – công thức lượng giác có đáp án

Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt

Bất đẳng thức trong các đề thi tuyển chọn học sinh giỏi – Nguyễn Tuấn Anh

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa

Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương ôn tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Phùng Hoàng Em

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Box Math

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Mathscope

Tuyển tập bất đẳng thức trong đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán – Trần Tài