Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Tương giao giữa hai đồ thị

Tương giao giữa hai đồ thị


Tương giao giữa hai đồ thị
Tương giao giữa hai đồ thị
Đánh giá

Tải sách Tương giao giữa hai đồ thị ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Tương giao giữa hai đồ thị

Tương giao giữa hai đồ thị Hàm số là cái gì đó đối với các bạn rất khó nhai đúng không, vậy mà vẫn có mấy thằng quái vật trong lớp học như thánh. WHY???

Đây là những tài liệu cực chất về hàm số mà bạn đang cần.

Hãy nhanh tay ấn nút “Tải xuống” bên dưới.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

TƯƠNG GIAO GIỮA HAI ĐỒ THỊ

d : y = x − 3 (P) : y = −x

2 − x + 5 A, B ΔOAB

7

5√3
2

9

5√13
2

m y = (2 − m) x + 1 (d) : y = m2

(x + 1) ∀x ∈ R

m ≠ {0; 1} m = 1 m = −2 m = −1; m = 2
(P) : y = x
2 + bx − 1 d : y = b (P) ∩ d = I I (P)
b = 2 b = −2 b = 1 b = −1
d : y = x − 2 (P) : y = −x

2 A, B I AB

(− ; − )
3
2
3
2

(−1; −5) (− ; − )
1
2
5
2

(−3; −3)

y = x
2 − x − 3, y = −2x

2 − 1 M, N MN =

5
2

√15
4

5√13
9

5

m d : y = mx y = 2x

2 + x − 1 A, B AB = 2

m = 1 m = √3 3 m = √2 m = √3 −2
d : y = mx − 1 (P) : y = 2mx − (m + 1) x

2 − 1 m
3 0 1 2
d : y = (m + 2) x (P) : y = x

2 − 2x − 1 (P) ∩ d

m = 0 m = 4 m = ±1 m = ∅
m y = mx + 11 (P) : y = x

2 + 3x − 1 A ∈ Ox

−33 33 11 −11

m y = −2x y = mx
2 + 2x − 1

4 −4 2 −2
y = x y = x
2 − x − 1
1
2

A, B I AB

(2; −2) (2; 2) (√6; √6) (−1; −1)
(P) : y = ax
2 + c (P) I (0; −3) (P) Ox −5
a = , c = 1
1
2

a = , c = −3
3
25

a = − , c = 1
3
25

a = − , c = 3
1
2

m y = x

2 − (m − 3) x − m

m ≥ 0 m ≤ 0 m < 0 m > 0

y = x
2 + 1 y = −2x

2 y = (x + 1)
2

y = √2x
2 − x

m y = x

2 + mx, y = −x
2 + 2x − 3

[
m < 2 − 2√6
m > 2 + 2√6 2 − 2√6 < m < 2 + 2√6 2 − 2√6 ≤ m ≤ 2 + 2√6
[
m ≤ 2 − 2√6
m ≥ 2 + 2√6

A (−1; 2) k = −1 y = −2x

2 + 3x − 1 M (a; b) a + b =

2 1 −3 0

 

17.
A. B. C. D.
Đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm có hoành độ thỏa mãn. ?

 

 

Tương giao giữa hai đồ thị ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ RINH QUÀ VỀ NÀO NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký