• TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

Bạn đang xem tài liệu: TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018 tại Tài Liệu Pro

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Sinh học là môn khoa học về sự sống, nghiên cứu các cá thể sống, mối quan hệ giữa chúng với nhau và với môi trường. Đây cũng là môn cực kì quan trọng trong kì thi THPT Quốc Gia, làm nền tảng cho các ngành như Y học, Công nghệ sinh học,…mà các em sẽ học. Để giúp các em có được sự chuẩn bị tốt nhất cho kì thi THPT quốc gia cũng như tương lai sau này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, bao quát mọi dạng bài và kiến thức, được biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018

I. Rễ là cơ quan hấp thụ nƣớc
1. Hình thái của hệ rễ.
Hệ rễ đƣợc phân hoá thành các rễ chính và rễ bên, trên các rễ có các miền lông hút nằm gần đỉnh sinh trƣởng
2. Rễ cây phát triển nhanh bề mặt hấp thụ.
– Cơ quan hút nƣớc của cây chủ yếu là rễ, một số cây thuỷ sinh có thể hút nƣớc qua thân, lá.
– Hệ rễ ăn sâu, lan rộng, phân nhánh, trên rễ có nhiều lông hút để có bề mặt và độ dài tăng lên nhiều.
– Rễ có khả năng hƣớng nƣớc, hƣớng hoá . . .
– Cấu tạo của rễ thích nghi với chức năng hút nƣớc và ion muối khoáng:
+ Miền trƣởng thành: Có thể sinh các rễ bên.
+ Miền hấp thụ: Mang nhiều lông hút (thành mỏng không có citin, không bào lớn, có nhiều ti thể → tạo Ptt lớn)

 

TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf TRỌN BỘ KIẾN THỨC SINH HỌC 11 CẦN ÔN THI THPT QG 2018 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Cảm ứng ở thực vật

Quá trình truyền tin qua xinap

Điện thể nghỉ điện thể hoạt động sự lan truyền xung thần kinh

Cảm ứng ở động vật có hệ thần kinh dạng ống

Cảm ứng ở động vật

Tập tính động vật

Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

Phát triển ở thực vật có hoa

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật