18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Phương pháp toạ độ trong không gian

TênTrendingĐiểm TB
Dạng 2: Ứng dụng tích có hướng của hai vectơ340
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng khi biết cặp vectơ pháp tuyến580
Dạng 4: Viết phương trình mặt phẳng đi qua một điểm và chứa một đường ...5110
Dạng 3: Viết phương trình đường thẳng là giao tuyến của hai mặt phẳng220
Dạng 5: Lập phương trình đường phân giác của hai đường thẳng cắt nhau340
Dạng 3: Viết phương trình mặt phẳng theo đoạn chắn470
Dạng 3: Viết phương trình đường vuông góc chung của hai đường thẳng ch ...5110
Dạng 4: Lập phương trình hình chiếu vuông góc của đường thẳng trên mặt ...5110
Dạng 1: Vị trí tương đối của hai mặt phẳng5110
Dạng 2: Viết phương trình đường thẳng cắt hai đường thẳng khác6160
Dạng 2: Góc giữa hai đường thẳng7220
Dạng 1: Góc giữa hai mặt phẳng470
Dạng 1: Viết phương trình đường thẳng cắt một đường thẳng khác 470
Dạng 2: Vị trí tương đối của đường thẳng và mặt phẳng 590
Dạng 3: Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng340
Dạng 5: Khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song, giữa đường thẳng và ...460
Dạng 3: Lập phương trình mặt cầu đi qua 4 điểm cho trước5110
Dạng 3: Vị trí tương đối của hai đường thẳng 6130
Dạng 6 : Khoảng cách từ điểm đến đường thẳng, khoảng cách giữa hai đườ ...5110
Dạng 4: Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng340
Dạng 5: Tìm điểm M trên mặt phẳng (P) sao cho MA = MB = MC110
Dạng 6: Tương giao của mặt cầu và đường thẳng 7220
Dạng 3: Tìm hình chiếu vuông góc của điểm trên mặt phẳng470
Dạng 1a: Các bài toán sử dụng tâm tỷ cự-Bài toán 1470
Dạng 3b : Bài toán tìm điểm M thuộc mặt phẳng hoặc đường thẳng có yếu ...470
Dạng 1c: Các bài toán sử dụng tâm tỷ cự-Bài toán 37210
Dạng 2: [Cực trị góc] Viết phương trình đường thẳng 340
Dạng 2b : Bài toán lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng có yếu tố c ...340
Dạng 2a : Bài toán lập phương trình mặt phẳng, đường thẳng có yếu tố c ...5110
Đề thi onlnie - Phương trình mặt cầu - Có lời giải chi tiết340
Thi online - Phương trình mặt phẳng - Các bài toán viết phương trình m ...5110
Thi online - Các bài toán về tương giao mặt phẳng, đường thẳng, mặt cầ ...110
Thi online - Phương trình đường thẳng, Các bài toán viết phương trình ...340
Thi online - Vị trí tương đối của hai đường thẳng - Có lời giải chi ti ...340
Thi online - Các bài toán về khoảng cách - Có lời giải chi tiết5110
Thi online - Các bài toán về góc - Có lời giải chi tiết6160
Bài tập vận dụng chuyên đề Tọa độ trong không gian.5110
Bài tập vận dụng chuyên đề Mặt phẳng.7220
Bài tập vận dụng chuyên đề Đường thẳng.7120.2777777777777778
Hình chiếu - Khoảng cách 6140
Phương trình mặt phẳng ( Phần 1 ) 450
Tìm điểm 6130
Tích có hướng và ứng dụng 5110
Phương trình mặt phẳng ( Phần 2) 5110
Phương trình mặt phẳng ( Phần 3) 7220
Hệ tọa độ trong không gian 5110
Phương trình mặt cầu 6160
Phương trình mặt phẳng ( Phần 4) 470
Các vấn đề về đường thẳng ( Phần 1) 470
Các vấn đề về đường thẳng ( Phần 3) 340
Các vấn đề về đường thẳng ( Phần 2) 340
Phương trình mặt phẳng 110
Phương trình mặt cầu 110
Phương trình đường thẳng 340
Cộng trừ, tích vô hướng, tích có hướng, độ dài vectơ 220
Ứng dụng giải nhanh một số bài toán hay gặp trong Oxyz 220
Hệ tọa độ trong không gian (tọa độ véc tơ)110
Bài toán về điểm và véc tơ340
Tổng hợp câu hay và khó chương 7 phần 1110
Hệ tọa độ trong không gian (tích có hướng và ứng dụng)340
Tổng hợp câu hay và khó chương 7 phần 2110
Tổng hợp câu hay và khó chương 7 phần 3110
Tổng hợp câu hay và khó chương 7 phần 4000
Các bài toán về mặt cầu và đường thẳng220
Các bài toán về mặt cầu và mặt phẳng470
Tổng hợp câu hay và khó chương 7 phần 5000
Phương trình mặt phẳng470
Hệ trục tọa độ trong không gian110
Phương trình đường thẳng trong không gian5110
Khoảng cách trong không gian340
Vị trí tương đối giữa hai mặt phẳng110
Phương trình mặt cầu220
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn