18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Mặt tròn xoay và khối tròn xoay

TênTrendingĐiểm TB
Tự luyện: MH4 - Đa diện có các đỉnh cùng nhìn một cạnh dưới một góc vu ...110
Tự luyện: MH5 - Một số tứ diện đặc biệt110
Tự luyện: MH2 - Hình chóp có cạnh bên bằng nhau110
Bài toán vị trí tương đối giữa mặt cầu với mặt phẳng và mặt cầu với đư ...340
Tự luyện: Thiết diện của hình trụ110
Tự luyện: MH3 - Hình chóp có mặt bên vuông góc với đáy110
Bài tập tổng hợp và nâng cao220
Bài tập tổng hợp và nâng cao340
Dạng 3: Hình nón nội ngoại tiếp hình chóp110
Các bài toán tính diện tích hình trụ, thể tích khối trụ110
Dạng 2: Thể tích khối tròn xoay kết hợp110
Dạng 1: Các bài toán tính diện tích hình nón, thể tích khối nón110
Tự luyện: Hình trụ nội ngoại tiếp hình lăng trụ đứng000
Dạng 1: Các mô hình trụ nón cầu kết hợp110
Dạng 2: Các bài toán liên quan đến thiết diện của hình nón110
Đề kiểm tra 45 phút số 3110
Đề kiểm tra 45 phút số 2110
Đề kiểm tra 45 phút số 1110
Đề kiểm tra 45 phút số 7110
Đề kiểm tra 45 phút số 4340
Đề kiểm tra 45 phút số 5220
Đề kiểm tra 45 phút số 6110
Đề kiểm tra 45 phút số 9110
Đề kiểm tra 45 phút số 10000
Đề kiểm tra 45 phút số 8110
Đề kiểm tra 45 phút số 13110
Đề kiểm tra 45 phút số 11000
Đề kiểm tra 45 phút số 12220
Đề kiểm tra 45 phút số 15220
Đề kiểm tra 45 phút số 14000
Thi online - Bài toán về mặt cầu ngoại tiếp - Có lời giải chi tiết110
Thi online - Bài toán về hình trụ - Có lời giải chi tiết110
Thi online - Bài toán về hình nón - Có lời giải chi tiết220
Thi online - Hình trụ - Có lời giải chi tiết110
Thi online - Hình nón - Có lời giải chi tiết110
Bài tập vận dụng chuyên đề Mặt cầu340
Bài tập vận dụng chuyên đề khối tròn xoay220
Khái niệm về mặt tròn xoay220
Mặt cầu110
Tổng hợp câu hay và khó chương 6 phần 2220
Bài tập ôn tập chương 6110
Khái niệm về mặt tròn xoay (mặt nón)110
Tổng hợp câu hay và khó chương 6 phần 1110
Mặt nón, khối nón220
Mặt cầu, khối cầu5110
Mặt trụ, khối trụ470
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn