18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Lũy thừa, mũ và logarit

TênTrendingĐiểm TB
Dạng 1: Sử dụng định nghĩa và công thức logarit số 1.220
Dạng 3: Các bài tập về hàm số lũy thừa220
Dạng 3: Nhóm sử dụng công thức đổi cơ số220
Dạng 2: Tính giá trị biểu thức6130
Dạng 4: Biểu diễn biểu thức logarit220
Dạng 5: Bài tập tổng hợp110
Dạng 4: Sử dụng phương pháp hàm số, phân tích nhân tử, bài toán tổng h ...000
Dạng 4: Giá trị lớn nhất nhỏ nhất 220
Dạng 3: Sử dụng phương pháp hàm số, phân tích nhân tử, tổng hợp220
Dạng 3: Sử dụng phương pháp logarit, hàm số, nhân tử, tổng hợp110
Dạng 2: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ110
Dạng 2: Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ110
Dạng 2: Sử dụng phương pháp ẩn phụ110
Dạng 1b: Phương pháp cô lập m và sử dụng hàm số110
Dạng 1: Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số000
Dạng 1a: Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số220
Dạng 2b: Đặt ẩn phụ kết hợp sử dụng định lý Viet110
Dạng 1: Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số000
Dạng 5: Bài toán tổng hợp220
Dạng 2: Sử dụng phương pháp thế, đặt ẩn phụ110
Dạng 3: Sử dụng bất đẳng thức, bài toán tổng hợp110
Dạng 1: Sử dụng phương pháp đưa về cùng cơ số110
Dạng 3: Sử dụng phương pháp hàm đặc trưng 110
Dạng 6: Bài toán trả lương, bài toán áp suất, năng lượng, phân rã000
Dạng 4: Các bài toán bất phương trình mũ và logarit chứa tham số220
Thi online - Bài toán rút gọn sử dụng công thức của hàm số lũy thừa - ...110
Đề thi online - Phương pháp giải phương trình mũ – Có lời giải chi tiế ...110
Thi online - Bài toán rút gọn sử dụng công thức hàm số logarit - Có lờ ...110
Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình logarit – Có lời giả ...000
Đề thi online - Bài toán lãi suất - Có lời giải chi tiết110
Thi online - Hàm số mũ và hàm số logarit - Có lời giải chi tiết110
Đề thi online - Kiểm tra 1 tiết chương Hàm số luỹ thừa, hàm số mũ và h ...220
Đề thi online - Phương pháp giải hệ phương trình mũ và logarit – Có lờ ...000
Đề thi online - Phương pháp giải bất phương trình mũ – Có lời giải chi ...110
Đề thi online - Phương pháp giải phương trình logarit – Có lời giải ch ...000
Đề thi online - Bài toán thực tế chương 2 Mũ Logarit – Có lời giải chi ...220
Bài toán thực tiễn 110
Thủ thuật sử dụng casio 110
Bất phương trình mũ và logarit 330
Công thức logarit và biến đổi logarit 110
Phương trình logarit 220
Phương trình mũ 110
Công thức mũ và rút gọn biểu thức mũ 220
Hàm mũ và biến đổi hàm mũ 110
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ( sử dụng bất đẳng thức) 110
Bài toán thực tế - Lãi suất và tăng trưởng 340
Giải phương trình mũ và logarit 220
Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất ( Sử dụng phương pháp xét hàm) 110
Biến đổi Công thức mũ và Logarit Nâng cao 14290
thị hàm số mũ và logarit 340
Bài toán lãi suất 17310
Công thức Mũ và Logarit 220
Giải phương trình mũ và logarit 340
Công thức mũ và rút gọn biểu thức mũ 220
Phương trình logarit 110
Phương trình mũ 110
Bất phương trình mũ và logarit 470
Logarit và biến đổi logarit 220
Thủ thuật sử dụng máy tính casio 220
Bài toán lãi suất - tăng trưởng 470
Công thức mũ 220
Tìm giá trị biểu thức và mối liên hệ giữa các đại lượng 110
Rút gọn biểu thức mũ và logarit 110
Đạo hàm hàm số mũ và logarit 110
Công thức logarit 110
Phương trình mũ và logarit 220
Lôgarit - Định nghĩa và tính chất220
Các bài toán thường gặp về logarit110
Logarit (Số e và logarit tự nhiên)110
Tổng hợp câu hay và khó chương 2 - Phần 2110
Hệ phương trình mũ và logarit220
Bất phương trình mũ220
Lũy thừa (số mũ hữu tỉ) - Định nghĩa và tính chất000
Bài tập ôn tập chương 2110
Các bài toán liên quan đến lũy thừa với số mũ hữu tỉ.110
Lũy thừa (số mũ vô tỉ)110
Tổng hợp câu hay và khó chương 2 - Phần 1220
Tổng hợp câu hay và khó chương 2 - Phần 3110
Phương trình logarit110
Phương trình mũ340
Hàm số mũ220
Bất phương trình mũ5810
Hàm số logarit220
Bất phương trình logarit470
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn