18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Khối đa diện

TênTrendingĐiểm TB
Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy 382926.17
Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 3) 340
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 1 (chân đường cao)470
Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 1) 340
Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy 220
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng phần 3 (công thức 1-c-k-h)14330
Thể tích khối chóp phần 3 (thể tích chóp đều) 340
Thể tích khối chóp phần 2 (Đề 2) 110
Tính góc giữa cạnh bên và mặt đáy110
Tính thể tích khối chóp theo mô hình 1220
Tính góc giữa mặt bên và mặt đáy110
Tính thể tích khối chóp theo mô hình 3220
Thể tích khối chóp đều220
Tính thể tích khối chóp theo mô hình 2110
Tính khoảng cách từ chân đường cao đến mặt bên110
Tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng chứa đường cao110
Khoảng cách giữa hai đường chéo nhau vuông góc với nhau110
Bài tập tổng hợp và nâng cao470
Bài tập tổng hợp và nâng cao220
Khoảng cách hai đường chéo nhau tổng quát220
Góc giữa hai mặt phẳng340
Góc giữa hai đường thẳng110
Các bài toán tính thể tích220
Bài tập tổng hợp và nâng cao7150
Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng470
Các bài toán tính góc và khoảng cách, tổng hợp về lăng trụ220
Tự luyện hình lập phương220
Các bài toán tính góc và khoảng cách220
Các bài toán tính thể tích220
Tự luyện: MH1 - Tỉ số thể tích khối chóp tam giác340
Tổng hợp - hình hộp. hình lập phương220
Tự luyện: MH3 - tỉ số thể tích khối lăng trụ110
Tự luyện - hình hộp và hình hộp chữ nhật110
Tự luyện: MH2 - Tỉ số thể tích tứ giác110
Tự luyện - Bài tập tổng hợp và nâng cao340
Tự luyện: MH4 - tỉ số thể tích khối hộp, khối lập phương110
Dạng 3: Cực trị tỷ số thể tích340
Cực trị khối chóp, khối lăng trụ, khối hộp340
Bài tập tự luyện tổng hợp và nâng cao110
Bài tập tổng hợp và nâng cao220
Dạng 2: Cực trị khối trụ, nón, cầu220
Lý thuyết khối đa diện220
Thi online - Định lý Simpson và tỷ lệ thể tích - Có lời giải chi tiết470
Thi online - Tính thể tích của khối lăng trụ đứng - Có lời giải chi ti ...220
Thi online - Tính thể tích khối chóp đều - Có lời giải chi tiết000
Thi online - Tính thể tích khối chóp có cạnh bên vuông góc với đáy - C ...6150
Thi online - Tính thể tích khối lăng trụ xiên - Có lời giải chi tiết110
Thi online - Tính thể tích của khối chóp có mặt bên vuông góc với đáy ...220
Thi online: Thể tích chóp có sẵn chiều cao - Có lời giải chi tiết110
Bài tập vận dụng chuyên đề khoảng cách6100
Thi online: Thể tích chóp có mặt bên vuông góc với đáy - Có lời giải c ...110
Bài tập vận dụng chuyên đề thể tích470
Bài tập vận dụng chuyên đề góc330
Mặt cầu - khối cầu 110
Thể tích khối đa diện 110
Thể tích khối lăng trụ 110
Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ 110
Mặt nón - Hình nón - Khối nón 000
Mặt cầu ngoại tiếp 570
Cực trị hình không gian 470
Các bài toán Oxyz hay và khó 470
Phương pháp sử dụng hệ trục tọa độ để làm các bài Hình không gian khó 5110
cách 2 đường thẳng chéo nhau 220
Nón trụ cầu 340
Thể tích 470
Khoảng cách từ điểm đến mặt phẳng 220
Góc 220
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (Cấp độ 1) 5110
1.3 Góc giữa hai mặt phẳng 340
Góc giữa hai đường thẳng trong không gian 340
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (Cấp độ 2) 340
Khoảng cách từ một điểm đến một mặt phẳng (Cấp độ 3) 470
1.2 Góc giữa đường thẳng và mặt phẳng 20380
Thể tích khối chóp 340
Mặt cầu khối cầu 220
Mặt nón - Hình nón - Khối nón 470
Khoảng cách giữa hai đường thẳng chéo nhau 470
Mặt cầu ngoại tiếp 340
Mặt trụ - Hình trụ - Khối trụ 220
Mở đầu về Tọa độ không gian (phần 1) 220
Mở đầu về Tọa độ không gian (phần 2) 110
Phương trình mặt cầu 340
Thể tích lăng trụ 220
Bài toán hình chiếu, tính đối xứng 220
Phương trình mặt phẳng (phần 1) 110
Phương trình mặt phẳng (Phần 2) 440
Khái niệm về khối đa diện470
Khái niệm về khối đa diện (sự bằng nhau của các khối đa diện)110
Khối đa diện đều. Phép vị tự110
Tổng hợp câu hay và khó chương 5 - Phần 1110
Khái niệm về thể tích của khối đa diện (thể tích khối hộp)110
Tổng hợp câu hay và khó chương 5 phần 2110
Luyện tập về góc470
Luyện tập về thể tích khối đa diện220
Luyện tập về lý thuyết khối đa diện460
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn