18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Hàm số và ứng dụng đạo hàm để khảo sát hàm số

TênTrendingĐiểm TB
3. Tính đơn điêu của hàm số trùng phương chứa tham số330
1. Tính đơn điệu của hàm số không chứa tham số651117499230589.95
2.2 Hàm số bậc 3 đơn điệu trên một khoảng, một đoạn11200
4.1.a. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất – Đề 1340
2.1 Hàm số bậc 3 đơn điệu trên tập xác định R340
4.3. Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất470
4.2. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất (*)340
6.1. Sử dụng phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất (*)340
4.1.c. Hàm số phân thức bậc nhất trên bậc nhất – Đề 3220
1.Cực trị của hàm số trùng phương (không chứa tham số)340
2.1. Tìm m để hàm số đạt cực trị (CĐ, CT) tại một điểm340
1. Cực trị hàm số đa thức bậc ba (không chứa tham số)3922071.5843220418914198e+23
2.2.d Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác nhọn110
2.2.b Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác đều340
2.3. Tìm m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị thỏa mãn điều kiện K6160
2.1. Biện luận số điểm cực trị của hàm số220
2.2.e Bài toán liên quan đến yếu tố góc, hoành độ, tung độ220
2.2.a Bài toán liên quan đến yếu tố diện tích220
2.2.h Bài toán liên quan đến yếu tố độ dài220
2.2.f Bài toán liên quan đến yếu tố trọng tâm, trực tâm tam giác220
1.2. Bài toán chứa tham số16380
1.1. Bài toán không chứa tham số15380
2.2.g Bài toán liên quan đến yếu tố bán kính đường tròn nội, ngoại tiế ...110
6.2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ (*)470
1.4. Hàm chứa dấu trị tuyệt đối173280.93
2.2.i Bài toán liên quan đến yếu tố hình thoi, tứ giác nội tiếp9110
1.2. Hàm số phân thức8239.411764705882353
1.3. Hàm số căn thức470
1. Xác định tiệm cận bằng định nghĩa, bảng biến thiên28439999.6
3. Nhận diện đồ thị hàm số phân thức220
4.Nhận diện đồ thị hàm số chứa dấu giá trị tuyệt đối và hàm số khác220
Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (không chứa tham số)110
2.Giá trị lớn nhất, nhỏ nhất hàm số chứa tham số340
3.2. Đồ thị hàm số chứa căn thức220
2.1.a. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)460
1. Tương giao đồ thị hàm số trùng phương (không chứa tham số)6120
1.5.a. Hàm lượng giác – Đề 1110
2.3. Bài toán cấp số cộng, cấp số nhân220
2.1.b. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)110
1.1. Hàm số đa thức6150
2.1.c. Phương pháp đại số (có một nghiệm đẹp)110
2.1. Tương giao đồ thị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Đề 1220
1. Tương giao đồ thị hàm số phân thức (không chứa tham số)2550222.2
3. Bài toán điểm thuộc đồ thị hàm số 110
2.2. Tương giao đồ thị hàm số trùng phương (chứa tham số) – Đề 2220
2.1. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng220
2.2.a. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt có ...470
3. Tiếp tuyến đi qua một điểm110
2.3.a. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt th ...340
2.3.b. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt th ...220
1.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận8280
2.2.b. Tìm tham số để đồ thị cắt đường thẳng tại hai điểm phân biệt có ...110
5.1. Tiếp tuyến hàm số ẩn, hàm số hợp – Đề 1110
3.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có340
5.2. Tiếp tuyến hàm số ẩn, hàm số hợp – Đề 2220
6.Tiếp tuyến chứa yếu tố cấp số cộng, cấp số nhân220
1.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có41475356.33
4.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận (*)220
5.3. Tiếp tuyến hàm số ẩn, hàm số hợp – Đề 3110
2.2.b. Phương trình xử lý bằng phương pháp đặt ẩn phụ, hàm số (*) – Đề ...470
2.1. Phương trình vô tỷ cơ bản220
3.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận110
4.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có (*)110
3.2. Bài toán thực tiễn chứa yếu tố hình học (*) – Đề 2110
3.3. Bài toán thực tiễn chứa yếu tố hình học (*) – Đề 3110
3.1. Bài toán thực tiễn chứa yếu tố hình học (*) – Đề 1110
2.2.a. Phương trình xử lý bằng phương pháp đặt ẩn phụ, hàm số (*) – Đề ...220
4. Bài toán thực tiễn trong y tế,dược liệu 110
2. Bài toán thực tiễn kinh doanh220
IV. 3. Sử dụng phương pháp giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất340
II. 2. Hàm số bậc 3 đơn điệu trên một khoảng, một đoạn220
I. Tính đơn điệu của hàm số không chứa tham số220
II. 4. Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị220
IV. 2. Hàm số phân thức bậc hai trên bậc nhất340
VI. 1. Sử dụng phương pháp tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất110
I. Cực trị của hàm số trùng phương (không chứa tham số) 110
VI. 2. Sử dụng phương pháp đặt ẩn phụ470
II. 1. Biện luận số điểm cực trị của hàm số340
II. 1. Tìm m để hàm số đạt cực trị (CĐ,CT) tại một điểm470
II. 2b. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác đều220
II. 2d. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác nhọn110
II. 2c. Bài toán liên quan đến yếu tố tam giác vuông220
I. Cực trị hàm số đa thức bậc ba (không chứa tham số) 220
II. 2e. Bài toán liên quan đến yếu tố góc, hoành độ, tung độ220
II. 2f. Bài toán liên quan đến yếu tố trọng tâm, trực tâm tam giác220
II. 2g. Bài toán liên quan đến yếu tố bán kính đường tròn nội, ngoại t ...110
I.4. Hàm chứa dấu trị tuyệt đối 470
III.Nhận diện đồ thị hàm số phân thức220
I.3. Hàm số căn thức220
III.1.Bài toán không chứa tham số110
I. xác định tiệm cận bằng định nghĩa, bảng biến thiên 220
II. 2h. Bài toán liên quan đến yếu tố độ dài110
II.1.Bài toán không chứa tham số110
I.2.Hàm số phân thức 110
I.Nhận diện đồ thị hàm số bậc 3220
II.Giá trị lớn nhất nhỏ nhất hàm số chứa tham số110
I. Tương giao đồ thị hàm số đa thức bậc ba (không chứa tham số)110
I.1.Hàm số đa thức110
III. Bài toán điểm thuộc đồ thị hàm số110
III.2. Đồ thị hàm số chứa căn thức340
I.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận110
III.Tiếp tuyến đi qua một điểm110
III. Hàm hợp và đồ thị340
III.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có110
VI. Tiếp tuyến chứa yếu tố cấp số cộng, cấp số nhân110
II.1. Phương trình vô tỷ cơ bản220
IV.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận110
I.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có110
III.2. Lập bảng biến thiên, vẽ đồ thị hàm số để biện luận110
IV.1. Dựa vào đồ thị hàm số, bảng biến thiên sẵn có220
Thi online - Tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số - có lời giải c ...110
Đề thi online - Cực trị hàm số bậc bốn trùng phương - Có lời giải chi ...110
Đề thi online - Cực trị hàm số đa thức bậc ba - Có lời giải chi tiết460
Thi online - Cực trị của hàm số - có lời giải chi tiết110
Thi online - Luyện tập Tính đơn điệu của hàm số - có lời giải chi tiết110
Thi online - Bài toán tiệm cận - có lời giải chi tiết466.5
Thi online - Biện luận số nghiệm của phương trình - có lời giải chi ti ...110
Đề online - Kiểm tra 1 tiết chương ứng dụng của đạo hàm để khảo sát và ...285316141
Thi online - Tính đơn điệu chứa tham số - có lời giải chi tiết340
Thi online - Tương giao của đồ thị hàm số - có lời giải chi tiết220
Tiếp tuyến 110
Quy tắc và công thức tính đạo hàm 340
Tiệm cận 110
Giá trị lớn nhât - Giá trị nhỏ nhất 000
Tính đơn điệu của hàm số 110
Nhận diện đồ thị hàm số 110
Cực trị của hàm số 340
Tương giao hàm bậc ba 110
Tương giao hàm phân thức 110
Bài toán thực tế giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất 110
Tương giao hàm trùng phương 220
Kĩ thuật giải các bài toán suy đồ thị (phần 1) 220
Kĩ thuật giải các bài toán suy đồ thị (phần 2) 220
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC cực trị hàm trùng phương và phâ ...340
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC cực trị hàm bậc 3 220
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC GTLN - GTNN (Phần 1) 220
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC sự biến thiên 470
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC GTLN - GTNN (Phần 2) 110
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC tương giao (Phần 1) 340
Kỹ thuật xử lý bài toán VDC tương giao (Phần 2) 220
Các bài toán sử dụng thông qua đồ thị và bảng biến thiên của f'(x) 470
Các bài toán liên quan đến hàm hợp 220
Cực trị của hàm số 220
Giá trị lớn nhất- Giá trị nhỏ nhất 220
Sự biến thiên của hàm số 340
Tương giao đồ thị 340
Đồ thị hàm số 340
Đường tiệm cận của ĐTHS 596
Đạo hàm và tập xác định 110
Tiếp tuyến 220
Tính đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 1): Dạng Không chứa tham số 340
đồng biến, nghịch biến hàm số (Phần 2): Dạng chứa tham số 460
Cực trị hàm trùng phương 220
Cực trị hàm bậc 3 110
Cực trị cơ bản 110
Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (Phần 2) 110
Giá trị lớn nhất - Giá trị nhỏ nhất (Phần 1) 110
Nhận diện đồ thị hàm số 110
cận 110
Tương giao hàm bậc 3 110
Tương giao hàm trùng phương 110
Tương giao hàm phân thức 110
Các công thức quan trọng trong hình phẳng Oxy và các bài toán 220
Tập xác định 340
Sự biến thiên của hàm số 340
Đường tiệm cận 110
Đề 3. Cực trị của hàm số 110
Tương giao của ĐTHS 110
Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất 000
Tiếp tuyến 220
Bài toán cực trị có tham số đối với một số hàm số cơ bản133510
Một số bài toán về hàm phân thức có tham số110
Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 1470
Đồ thị của hàm số và phép tịnh tiến hệ tọa độ220
Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 2340
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm phân thức hữu tỷ)5110
Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 3110
Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 4110
Tổng hợp câu hay và khó chương 1 - Phần 5220
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (hàm đa thức bậc ba)110
Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm đa thức (hàm bậc bốn trùng ...110
Bài tập ôn tập chương 1220
Giá trị lớn nhất - giá trị nhỏ nhất của hàm số110
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn