18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Lịch sử thế giới hiện đại từ năm 1945 đến năm 2000

TênTrendingĐiểm TB
Thi online - Sự hình thành trật tự thế giới mới sau chiến tranh thế gi ...9290
Thi Online - Mĩ (1945 - 2000)193127.25
Thi online - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945-2000) và Liên Bang Nga8290
Thi online - Tây Âu 11290
Đề kiểm tra 15 phút số 1 học kì 1 - lớp 12 (Có lời giải chi tiết)10290
Thi Online - Tổng ôn phần Lịch sử thế giới (1945 - 2000)9320
Thi online - Các nước Đông Nam Á và Ấn Độ2029140
Thi online - Các nước Đông Bắc Á303460831.58
Thi online - Các nước châu Phi và Mĩ Latinh28457179.6
Thi Online - Nhật Bản (1945 - 2000)13294.5
Thi online - Quan hệ quốc tế (1945 - 2000)13360
Thi online - Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hoá (1945 ...12360
Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề số 3 - Có lời giải chi t ...7220
Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề sô 4 - Có lời giải chi t ...11380
Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - Lớp 12 (Đề số 2 - Có lời giải chi t ...8230
Đề ôn tập kiểm tra giữa Học kì I - lớp 12 (Đề số 1 - Có lời giải chi t ...7220
Thi online - Các nước tư bản sau Chiến tranh thế giới thứ hai (1945 – ...8290
Thi online - Quan hệ quốc tế sau Chiến tranh thế giới thứ hai (Có lời ...9328
Thi online - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991) (Có lời giải ch ...11306
Thi online - Phong trào giải phóng dân tộc (Á, Phi, Mĩ Latinh) sau Chi ...8280
Thi online - Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914 – 1918) và Chiến tran ...8240
Thi online - Các nước châu Á giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới (1918 ...10290
Thi online - Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917 và công cuộc xây dựng c ...8290
Thi online - Các nước châu Á, châu Phi và Mĩ Latinh (thế kỉ XIX – đầu ...7220
Thi online - Các nước tư bản chủ nghĩa giữa hai cuộc Chiến tranh thế g ...7180
Mức độ 3: Vận dụng và Vận dụng cao (Có lời giải chi tiết)8250
Mức độ 2: Thông hiểu (Có lời giải chi tiết)12290
Thi online - Liên Xô và các nước Đông Âu (1945 – 1991). Liên bang Nga ...11290
Thi online - Tiết 2: Quan hệ quốc tế trong và sau chiến tranh lạnh10290
Thi online - Tiết 1: Trật tự hai cực Ianta 10300
Thi online – Tiết 2: Chính sách đối ngoại11290
Thi online - Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế toàn cầu hóa.9340
Thi online - Các tổ chức quốc tế và khu vực (Liên hợp quốc, ASEAN, EU)8290
Thi online - Tiết 2: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế sau khi ...6150
Thi online - Tiết 1: Phong trào giải phóng dân tộc ở một số khu vực, q ...11360
Thi online – Tiết 1: Tình hình kinh tế7210
Thi online - Các nước châu Phi và Mỹ Latinh11400
Đề 20. Bài tập luyện tập bài 20 7220
Đề 38. Bài tập luyện tập bài 38 7220
Đề 39. Bài tập luyện tập bài 39 6160
Tổng hợp câu hỏi nâng cao chương 17220
Bài tập: Hội nghị Ianta (2-1945) và những thỏa thuận của ba cường quốc29410
Bài tập: Sự thành lập Liên hợp quốc10306.666666666666666
Bài luyện21330
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn