18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Ôn tập sinh lớp 10 và lớp 11 cho kì thi THPT Quốc gia

TênTrendingĐiểm TB
THI ONLINE: Trao đổi nước15450
THI ONLINE: Trao đổi khoáng14340.05
THI ONLINE: Quang hợp11300
THI ONLINE: Hô hấp ở TV11310
THI ONLINE: Các nhân tố ảnh hưởng đến quang hợp và năng suất cây trồng10340
THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 1)14460
THI ONLINE: Hô hấp ở động vật8290
THI ONLINE:Tuần hoàn (Phần 2)11430
THI ONLINE: Tiêu hóa11310
THI ONLINE: Bằng chứng tiến hóa và các thuyết tiến hóa9290
THI ONLINE: Loài và hình thành loài10290
THI ONLINE: Cân bằng nội môi13470
HI ONLINE: Phát sinh và phát triển sự sống10290
THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 1)7160
THI ONLINE: Nhân tố tiến hóa9320
THI ONLINE: Quần xã sinh vật10290
THI ONLINE: Cấu trúc của HST và sinh quyển10290
THI ONLINE: Quần thể sinh vật (phần 2)8260
THI ONLINE: Môi trường và nhân tố sinh thái10320
THI ONLINE: Sự chuyển hóa vật chất và năng lượng trong HST9290
THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 1)8280
THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 1)10320
THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 2)9290
Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 1)6150
THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp phân tử (phần 3)11300
THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 1)7220
THI ONLINE: Quy luật di truyền (phần 2)8230
THI ONLINE: Cơ chế di truyền biến dị ở cấp tế bào (phần 2)7220
THI ONLINE: Di truyền quần thể8280
Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 1)9330
Thi online - Ôn tập về di truyền cấp phân tử (phần 2)7220
Thi online - Bài tập về giao tử (phần 2)11320
Thi online - Bài tập về tần số hoán vị7220
THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 1)7220
Thi online - Bài tập về số phép lai7220
Thi online - Ôn tập về đột biến NST (phần 2)7190
Thi online - Bài tập về giao tử (phần 3)8250
Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 1)8240
Thi online - Bài tập về tỉ lệ kiểu hình (phần 2)7220
THI ONLINE: Ứng dụng di truyền vào chọn giống (Phần 2)7220
Thi online - Bài tập về xác suất9290
Thi online - Bài tập tổng hợp (P1)6160
Thi online - Các lỗi thường hay nhầm lẫn7220
Thi online - Bài tập tổng hợp (P2)6160
Thi online - Bài tập về phả hệ10290
Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P15110
Thi online - Bài tập về giao tử (phần 1)10310
Thi online - Bài tập về di truyền quần thể - P2340
Thi online - Nhân đôi ADN17370
Thi online - ADN, gen, mã di truyền12290
Thi online - Điều hòa hoạt động gen9290
Thi online - Bài tập về nhân đôi ADN và đột biến gen10290
Thi online - Đột biến lệch bội14290
Thi online - Di truyền Menden (P2)13290
Thi online - Di truyền tương tác gen10290
Thi online - Di truyền hoán vị gen (P1)10290
Thi online - Đột biến gen13370
Thi online - Di truyền liên kết giới tính9290
Thi online - Đột biến cấu trúc NST8290
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P1)7220
Thi online - Di truyền hoán vị gen (P2)11340
Thi online - Di truyền chọn giống13290
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P2)11300
Thi online - Ôn tập tổng hợp về QLDT (P7)9350
Thi online - Bằng chứng tiến hóa và thuyết tiến hóa tổng hợp10290
Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P2)9290
Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P1)10330
Thi online - Di truyền quần thể (P2)9290
Thi online - Di truyền người (P2)8290
Thi online - Các nhân tố tiến hóa (P3)9290
Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P1)9290
Thi online - Loài và các cơ chế cách li7220
Thi online - Di truyền người (P1)10400
Thi online - Quá trình hình thành loài mới (P2)5110
Thi online - Nguồn gốc sự sống9350
Thi online - Sự phát triển sinh giới qua các đại địa chất5110
THI ONLINE: Môi trường sống và các nhân tố sinh thái5110
Thi online - Ôn tập về sinh thái cá thể và quần thể6160
Thi online - Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 1)8290
Thi online - Biến động số lượng cá thể của quần thể6160
Thi online - Khái niệm quần xã và một số đặc trưng của quần xã8290
Thi online - Các đặc trưng cơ bản của quần thể (phần 2)6160
Thi online - Các thành phần của HST7220
Thi online - Chu trình sinh địa hóa5110
Thi online - Ôn tập về Sinh thái quần xã và hệ sinh thái.5110
Thi online - Dòng năng lượng trong hệ sinh thái6120
Bài kiểm tra số 1: Cơ chế di truyền và biến dị cấp phân tử7190
Bài kiểm tra số 2: Cơ chế di truyền và biến dị cấp tế bào7180
Bài kiểm tra số 3: Di truyền Menden, tương tác gen6150
Thi online - Ảnh hưởng của môi trường lên sự biểu hiện của gen9290
Thi online - Cấu trúc di truyền quần thể7220
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn