18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Cơ chế di truyền và biến dị

TênTrendingĐiểm TB
Thi Online - Giảm phân và bài tập về giảm phân (ngoài chương trình thi ...10320
Thi Online - Bài tham khảo 1 (ngoài chương trình thi THPT QG 2020)12370
Thi Online - Bài tham khảo 3 (ngoài chương trình thi THPT QG 2020)8220
Thi online - Đột biến lệch bội P110350
Thi Online - Bài tham khảo 2 (ngoài chương trình thi THPT QG 2020)11370
Thi Online - Đột biến lệch bội - P210390
Đột biến đa bội - P26150
Thi Online - Ôn tập tổng hợp về cơ chế di truyền, biến dị ở cấp tế bào8240
Thi Online - Đột biến đa bội9300
Thi Online - Đột biến cấu trúc NST13430
Thi online - Phương pháp giải các dạng bài tập về ADN, ARN và Protein11320
Thi online - Các dạng bài tâp về cơ chế di truyền cấp độ phân tử14320
Thi online - Đột biến gen13300
Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi ADN 11320
Thi online - Các dạng bài tập về nguyên phân – Giảm phân – Thụ tinh13300
Thi online - Nguyên phân – Giảm phân – Thụ tinh10390
Thi online - Các dạng bài tập phần đột biến NST14320
Thi online - Gen, mã di truyền và quá trình nhân đôi của ADN14400
Thi online - Đột biến số lượng nhiễm sắc thể10320
Thi online - Nhiễm sẵc thể và đột biến cấu trúc nhiễm sắc thể14340
ARN và quá trình phiên mã532911097.68
Các dạng bài tập về quá trình dịch mã3631193.72
Các dạng bài tập về quá trình phiên mã21400
Ôn tập chương 1 - Cơ chế di truyền và biến dị13330
Đột biến gen13350
Điều hòa hoạt động gen14330
Gen76505664644451031.7
Điều hòa hoạt động gen14330
Phiên mã14390
Đột biến số lượng NST10340
Nhân đôi ADN3840128496.66
Đột biến cấu trúc NST12400
Mã di truyền353423533.83
Nhiễm sắc thể31542213.95
Đột biến gen15310
Dịch mã233239.13
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn