18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Tổng hợp bài trắc nghiệm GDCD 12

TênTrendingĐiểm TB
Thi online - Pháp luật với sự phát triển của công dân (có video chữa)5110
Thi online - Công dân với các quyền dân chủ (có video chữa)470
Thi online - Pháp luật với đời sống và thực hiện pháp luật (có video c ...6160
Thi online - Công dân với các quyền tự do cơ bản (có video chữa)5100
Thi online - Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước10345
Thi online - Công dân với sự phát triển kinh tế (có video chữa)7220
Thi online - Hàng hóa, tiền tệ, thị trường (có video chữa)6160
Thi online - Công dân bình đẳng trước pháp luật và Quyền bình đẳng giữ ...6160
Thi online - Tổng ôn kiến thức chuyên đề 2:công dân với kinh tế (có vi ...6160
Thi online - Cạnh tranh trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (có video ...470
Thi online - Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời số ...9280
Thi online - Cung - cầu trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (có video ...6160
Thi online - Quy luật giá trị trong sản xuất và lưu thông hàng hoá (có ...5100
Thi online - Tổng ôn kiến thức chuyên đề 1: công dân với pháp luật5100
Bài 2: Thực hiện pháp luật224144.58
Bài 3: Công dân bình đẳng trước pháp luật22464.09
Bài 4: Quyền bình đẳng của công dân trong một số lĩnh vực đời sống15410
Bài 5: Quyền bình đẳng giữa các dân tộc, tôn giáo9320
Bài 6: Công dân với các quyền tự do cơ bản12320
Bài 7: Công dân với các quyền dân chủ9290
Bài 9: Pháp luật với sự phát triển bền vững của đất nước11300
Bài 1: Pháp luật và đời sống514014173.6
Bài 8: Pháp luật với sự phát triển của công dân15330
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn