18/02/2020Tài Liệu Pro

Đề trắc nghiệm Tổ hợp và xác suất

TênTrendingĐiểm TB
Bài toán xác suất 590
Nhị thức Newton 6160
Nhị thức Newton 8290
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 340
Xác suất 6150
Nhị thức New-ton 7220
Hoán vị, chỉnh hợp, tổ hợp 7220
: Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 1) 14530
Phương trình, bất phương trình tổ hợp 7190
Nhị thức New-tơn 8290
Hoán vị, chỉnh vị, tổ hợp 470
Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 1) 6110
Xác suất và nguyên tắc tính xác suất (phần 2) 5110
Quy tắc đếm cơ bản 470
Xác suất - Bài toán mã đề thi và bài toán cặp đôi 7220
Tổ hợp chỉnh hợp. Ôn tập cơ bản phần 2 470
Bài toán tổ hợp 13400
Bài toán bốc bi và bài toán về chữ số; bài toán về nhóm 10350
Xác suất - Bài toán tam giác, tứ giác, hình học 7220
Nhị thúc Newton 5110
Phương trình, bất phương trình chứa tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị 6150
Hai quy tắc đếm cơ bản14424.166666666666667
Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Giải phương trình7190
Biến cố và xác suất của biến cố5110
Nhị thức Niu-tơn8290
Biến ngẫu nhiên rời rạc6160
Các quy tắc tính xác suất8210
Tổng hợp câu hay và khó chương 2 - Phần 19340
Hoán vị - Chỉnh hợp - Tổ hợp - Bài toán đếm5110
Bài tập ôn tập chương 28290
Tổng hợp câu hay và khó chương 2 - Phần 25100
Quy tắc đếm (quy tắc cộng và quy tắc nhân)6150
Nhị thức Newton8290
Xác suất5110
Biểu thức tổ hợp8230
Hoán vị và chỉnh hợp, tổ hợp6130
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn