• Trắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án

Trắc nghiệm Lực từ Lo - ren -xơ - Có đáp án

Bạn đang xem tài liệu: Trắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án tại Tài Liệu Pro

Trắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTrắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án pdf

Trích trong tài liệu

biết v0=0
Bài được 5 treo :Một bằng dây hai dẫn dây thẳng nhẹ MN theo có phương chiều dài thẳng l,khối đứng lượng và đặt của trong một đơn từ trường vị chiều đều dài có của  Bdây vuông là D=0,04kg/m.Dây
góc với mặt phẳng chứa MN và dây treo,B=0,04T.Cho dòng điện I chạy qua dây. a.Xác định chiều và độ lớn của I để lực căng của dây treo bằng 0 b.Cho MN=25cm,I=16A và có chiều từ M đến N .Tính lực căng của mỗi dây?
ĐS : I chạy từ M đến N và I=10A;F=0,13N. Bài 6 : Hai thanh ray nằm ngang ,song song và cách nhau l=10cm đặt trong từ trường đều  Bthẳng đứng hướng lên với B=0,4T.Một thanh kim loại MN đặt trên ray vuông góc với hai thanh ray AB và CD với hệ số ma sát là μ .Nối ray với nguồn điện ξ =12V, r=1 .Biết điện trở thanh kim loại là R=2 và khối lượng của thanh ray là m=100g.Bỏ qua điện trở ray và dây nối. Lấy g=10m/s2 a.Thanh MN nằm yên.Xác định giá trị của hệ số ma sát μ . b.Cho + gia tốc μ chuyển =0,2.Hãy động xác định a :
của thanh MN. +muốn cho thanh MN trượt xuống hai đầu A,C với cùng gia tốc như trên thì phải nâng hai đầu B,D lên một góc α so với phương ngang là bao nhiêu ?
ĐS : μ = ;b.a=1,2m/s2 ; α =35,490 Bài 7:Một đoạn dây được uốn gập thành khung dây có dạng tam giác AMN vuông góc tại A như hình vẽ.Đặt khung dây nằm dây có vào định một trong từ trường mặt phẳng đều,vecto hình vẽ cảm và ứng AM=8cm từ song ,AN=6cm song với , cạnh B=3.10AN -3và T, I=5A.Xác hướng từ trái định sang lực phải.Coi từF khung tác dụng lên đoạn của dây dẫn trong các trường hợp ở các hình vẽ sau.
Bi 8: Hai dy dẫn thẳng, di song song v cch nhau 10 (cm) trong chn khơng, dịng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 (A) v I2 = 5 (A). Tính lực từ tc dụng ln 20(cm) chiều di của mỗi dy.
ĐS: lực hút có độ lớn 4.10-6 (N) Bi 9: Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dịng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 1 (A). Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có độ lớn là 10-6(N). Tính khoảng cch giữa hai dy.
ĐS: 20 (cm) Bi 10: Dy dẫn thẳng

Hiện tại Trắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Trắc nghiệm Lực từ Lo – ren -xơ – Có đáp án đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)