• TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON

TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON

Bạn đang xem tài liệu: TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON tại Tài Liệu Pro

TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON

TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON là tài liệu được sưu tầm bởi Tailieupro. Chắc hẳn các em đang trải qua những ngày tháng đáng nhớ nhất của tuổi trẻ, là những ngày tháng cuối cùng được sống dưới mái trường cấp 3, được vui chơi bên bạn bè, sống trong vòng tay của gia đình yêu thương và hơn hết là những ngày tháng ôn luyện hết công suất chuẩn bị cho kì thi đánh dấu bước ngoặt cuộc đời. Để giúp các em có được sự chuẩn bị và ôn luyện tốt nhất cho kì thi này, Tailieupro xin gửi đến các em những tài liệu tinh túy nhất được chọn lọc từ khắp mọi nơi, đã được chắt lọc, biên soạn từ nhiều thầy cô trên cả nước.
Xem thêm tài liệu:

Câu 2. Tổng số liên kết đơn trong một phân tử anken (công thức chung CnH2n) là
A. 3n. B. 3n +1. C. 3n–2. D. 4n.
Câu 3. Phần trăm khối lượng cacbon trong phân tử ankan Y bằng 83,33%. Công thức phân tử của Y là
A. C2H6. B. C3H8. C. C4H10. D. C5H12.
Câu 4. Cho các công thức:
Cấu tạo nào là của benzen?
A. (1) và (2). B. (1) và (3). C. (2) và (3). D. (1) ; (2) và (3).
Câu5. Số đồng phân mạch hở của C4H8 là
A. 3. B. 4. C. 6. D. 5.
Câu 6. Số đồng phân mạch hở của C4H6 là
A. 5. B. 2. C. 3. D. 4.
Câu 7. Ứng với công thức phân tử C8H10 có bao nhiêu công thức cấu tạo chứa vòng benzen là
A. 2. B. 3. C. 4. D. 5.
Câu 8. Tên thông thường ứng với công thức phân tử C2H4 là
A. Eten. B. Etilen. C. Etan. D. Etin.
Câu 9. Tên gọi của ankan có công thức cấu tạo sau:

A. 3,4-đimetylpentan. B. 2,3-đimetylpentan.
C. 2-metyl-3-etylbutan. D. 2-etyl-3-metylbutan.
Câu 10. Ankađien CH2=CH–CH=CH2 có tên quốc tế là
A. Đivinyl. B. 1,3-butađien. C. Butađien-1,3. D. Buta-1,3-đien.

TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt!

pdf TỔNG ÔN KIẾN THỨC HÓA CHƯƠNG 5 HIDROCACBON đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Xicloankan

Ankan – Tính chất hóa học điều chế ứng dụng

Ankan – Đồng đẳng đồng phân danh pháp (Có bài tập áp dụng)

BTTN tính toán hidrocacbon no (có đáp án)

Xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ dựa vào phản ứng cháy

Bài tập phản ứng đề hidro hóa và cracking ankan

Bài tập phản ứng thế hidrocabon (Có lời giải chi tiết)

Bài tập phản ứng tách cracking (Có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp hidrocacbon no (có lời giải chi tiết)

BTTN tổng hợp Hidrocacbon no