• Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác

Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác

Bạn đang xem tài liệu: Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác tại Tài Liệu Pro

Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác pdf

Trích trong tài liệu

/lophocthem Phone: 01689.996.187 vuhoangbg
VD2. Một bóng đèn 220 V – 40 W có dây tóc làm bằng vônfram. Điện trở của dây tóc bóng đèn ở 200 C là R0 = 121 Ω. Tính nhiệt độ của dây tóc khi bóng đèn sáng bình thường. Cho biết hệ số nhiệt điện trở của vônfram là α = 4,5.10-3 K-1.
HD. Khi sáng bình thường: Rđ = U đ2 PđCHỦ ĐỀ 1. DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI = 1210 Ω.
Vì: Rđ = R0(1+α(t – t0)) ⇨ t =
Rđ α R0- α1 + t0 = 20200 C. VD3. Dây tóc của bóng đèn 220 V – 200 W khi sáng bình thường ở nhiệt độ 25000 C có điện trở lớn gấp 10,8 lần so với điện trở ở 1000 C. Tìm hệ số nhiệt điện trở α và điện trở R0 của dây tóc ở 1000 C.
HD. Khi sáng bình thường: Rđ =
U đ2 Pđ= 242 Ω. Ở nhiệt độ 1000 C: R0 = R đ8,10= 22,4 Ω. Vì Rđ = R0(1+α(t – t0)) ⇨ α = RđttR
0 )( − 0 –
1tt − 0
= 0,0041 K-1.
VD4. Ở nhiệt độ t1 = 250 C, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U1 = 20 mV thì cường độ dòng điện qua đèn là I1 = 8 mA. Khi sáng bình thường, hiệu điện thế giữa hai cực của bóng đèn là U2 = 240 V thì cường độ dòng điện chạy qua đèn là I2 = 8 A. Tính nhiệt độ của dây tóc bóng đèn khi đèn sáng bình thường. Biết hệ số nhiệt điện trở của dây tóc làm bóng đèn là α = 4,2.10-3 K-1.
HD. Điện trở của dây tóc ở 250 C: R1 =
U 1I1= 2,5 Ω. Điện trở của dây tóc khi sáng bình thường: R2 = U 2 I2= 30 Ω. Vì: R2 = R1(1+α(t2 – t1)) ⇨ t2 =
R2α R1- α1 + t1 = 26440 C. VD5. Một mối hàn của cặp nhiệt điện có hệ số nhiệt điện động αT = 65 μV/K được đặt trong không khí ở 200 C, còn mối hàn kia được nung nóng đến nhiệt độ 3200 C. Tính suất điện động nhiệt điện của cặp nhiệt điện đó. HD.
Ta có: E = αT(T2 – T1) = 0,0195 V. 6. Một mối hàn của cặp nhiệt điện nhúng vào nước đá đang tan, mối hàn kia được nhúng vào hơi nước sôi. Dùng milivôn kế đo được suất nhiệt điện động của cặp nhiệt điện là 4,25 mV. Tính hệ số nhiệt điện động của cặp nhiệt điện đó.
HD. Ta có: E = αT(T2 – T1) ⇨ αT =
E T 2 T−1 = 42,5.10-6 V/K. VD7. Nhiệt kế điện thực chất là một cặp nhiệt điện dùng để đo nhiệt độ rất ca

Hiện tại Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Tóm tắt lý thuyết và ví dụ dòng điện trong các môi trường khác đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)