• Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ.

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ.

Bạn đang xem tài liệu: Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ. tại Tài Liệu Pro

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ.
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ. pdf

Trích trong tài liệu

yên tử trung
hòa rồi chuyển electron hay Ion dương ra khỏi mỗi cực.
b. Suất điện động nguồn điện
– Là đại lượng đặc trưng cho khả năng thực hiện công của nguồn điện.
Công thức: Aq ξ =
– Điện trở của nguồn điện được gọi là điện trở trong cảu nó.
– Mỗi nguồn điện được đặc trưng: (E , r)
Tuyensinh247 2

B. PHƢƠNG PHÁP-BÀI TẬP:
Tính suất điện động hoặc điện năng tích lũy của nguồn điện.
▪ Dùng công thức qA = ξ (ξ là suất điện động của nguồn điện, đơn vị là Vôn (V) )
Bài 1: Cường độ dòng điện chạy qua dây tóc bóng đèn là I = 0,5 A.
a) Tính điện lượng dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong 10 phút ?
b) Tính số electron dịch chuyển qua tiết diện thẳng của dây tóc trong khoảng thời
gian trên ?
Giải:
………………………………………………………………………………………………
………………
Bài 2: Suất điện động của một nguồn điện là 12 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển
một lượng điện tích là 0,5 C bên trong nguồn điện từ cực âm đến cực dương của nó ?
Giải:
………………………………………………………………………………………………
………………
Bài 3: Tính suất điện động của nguồn điện. Biết rằng khi dịch chuyển một lượng điện tích 3.10-3 C giữa hai cực bên trong nguồn điện thì lực lạ thực hiện một công là 9 mJ.
Giải:
………………………………………………………………………………………………
………………
Bài 4: Suất điện động của một acquy là 6 V. Tính công của lực lạ khi dịch chuyển một
lượng điện tích là 0,16 C bên trong acquy từ cực âm đến cực dương của nó ?
Tuyensinh247 3
Tính cường độ dòng điện, số electron đi qua một đoạn mạch.
▪ Dùng các công thức I = t q (q là điện lượng dịch chuyển qua đoạn mạch)
N = eq ( e = 1,6. 10-19 C)
Giải:
………………………………………………………………………………………………
………………

Hiện tại Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ. chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ. đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Dòng điện không đổi – Nguồn điện – pin ắc qui

Dòng điện không đổi – Nguồn điện ( hay cô đọng)

Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay)