• Tóm tắt công thức hình học lớp 12

Bạn đang xem tài liệu: Tóm tắt công thức hình học lớp 12 tại Tài Liệu Pro

Tóm tắt công thức hình học lớp 12
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Tóm tắt công thức hình học lớp 12

Tóm tắt công thức hình học lớp 12 Các em thân mến. Chúng tôi biết các em đang cố gắng hết sức mình chuẩn bị cho kì thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 đang tới rất gần rồi. Và chúng tôi cũng biết rằng, nhu cầu tham khảo tài liệu của các em là vô cùng lớn, nhất là nhu cầu về Ebook của các tác giả tên tuổi, các Ebook độc đáo hay là đến từ những nhà xuất bản nổi tiếng.

Vì lẽ đó, chúng tôi đã soạn riêng một chuyên đề Toán tổng hợp để lưu trữ tất cả các tài liệu kể trên. Hi vọng các em đón nhận nhiệt tình. Sự ủng hộ của các em sẽ đem đến cho chúng tôi nguồn động lực to lớn.

Mọi người cũng tham khảo thêm:

Trích dẫn từ tài liệu:

Tóm tắt công thức hình học lớp 12

Tóm tắt công thức hình học lớp 12

Ñöôøng cao AH cuûa töù dieän ABCD
Daïng4: Hình chieáu cuûa ñieåm M
1. H laø hình chieáu cuûa M treân mp
 Vieát phöông trình ñöôøng thaúng (d) qua M vaø
vuoâng goùc mp : ta coù
ad  n
 Toïa ñoä H laø nghieäm cuûa hpt : (d) vaø ()
2. H laø hình chieáu cuûa M treân ñöôøng thaúng (d)
 Vieát phöông trình mp qua M vaø vuoâng goùc
vôùi (d): ta coù
n
 ad
 Toïa ñoä H laø nghieäm cuûa hpt : (d) vaø ()

Chúc các em ôn tập tốt!!!

Like và Share để những bộ Ebook quý giá đến gần hơn với mọi người các em nhé!Tóm tắt công thức hình học lớp 12

pdf Tóm tắt công thức hình học lớp 12 đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hệ thống lý thuyết và bài tập HHKG hay và chất

Giải nhanh hình không gian (Bản 1)

Công Thức giai nhanh Toán tài liệu ôn thi đại học

Công thức tính nhanh thể tích

Công thức tính nhanh

Tổng hợp công thức sơ đồ tư duy toán học

TỔNG HỢP CÁC CÔNG THỨC TÍNH NHANH THƯỜNG GẶP

Tổng hợp công thức giải nhanh trắc nghiệm Toán của thầy Đoàn Trí Dũng

TÓM TẮT LÝ THUYẾT VÀ GIẢI NHANH TOÁN

Toàn Bộ Công Thức Toán THPT Trần Huy Hoàng