• Tiêu hoá ở động vật

Tiêu hoá ở động vật

Bạn đang xem tài liệu: Tiêu hoá ở động vật tại Tài Liệu Pro

Tiêu hoá ở động vật
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuTiêu hoá ở động vật pdf

Trích trong tài liệu

I. Hô hấp là gì ?
Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.
Hô hấp bao gồm các quá trình hô hấp ngoài và hô hấp trong, vận chuyển khí
Hô hấp ngoài: là quá trình trao đổi khí với môi trường bên ngoài thông qua bề mặt trao đổi khí ( phổi, mang, da) giữa cơ thể và môi trường → cung cấp oxi cho hô hấp tế bào, thải CO2 từ hô hấp trong ra ngoài.
Hô hấp trong là quá trình trao đổi khí giữa tế bào và máu , tế bào nhận O2 và thải ra khí CO2 để thực hiện các quá trình trao đổi khí trong tế bào
Hình 1 : Hô hấp ở động vật
Hình 2 : Các giai đoạn của quá trình hô hấp

Nguyên tắc của quá trình hô hấp : Khuyếch tán khí từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp. II. Bề mặt trao đổi khí Bề mặt trao đổi khí là nơi thực hiện quá trình trao đổi khí (nhận O2 và giải phóng CO2) giữa cơ thể với môi trường Các bề mặt trao đổi khí ở động vật gồm có : bề mặt cơ thể, hệ thống ống khí, mang, phổi. Bề mặt trao đổi khí của cơ quan hô hấp của động vật phải cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây
+ Bề mặt trao đổi khí rộng , diện tích lớn + Mỏng và ẩm ướt giúp khí khuếch tán qua dễ dàng + Có nhiều mao mạch và máu có sắc tố hô hấp + Có sự lưu thông khí tạo ra sự chênh lệch nồng độ để các khí khuếch tán dễ dàng III. Các hình thức hô hấp ở động vật
>>Truy cập trang http:/// để học Toán – Lý – Hóa – Sinh – Văn – Anh- Sử tốt nhất! 1
HÔ HẤP Ở ĐỘNG VẬT
Hình 3 : Hô hấp qua bề mặt cơ thể Hình 4 : Hô hấp bằng hệ thống ống khí
Hình 5 : Hô hấp bằng mang ở cá Hình 6 : Hô hấp bằng phổi
Bảng 1 : Các hình thức hô hấp ở động vật Đặc điểm so sánh
Hô hấp qua bề mặt cơ thể
Hô hấp bằng hệ thống ống khí
Hô hấp bằng mang Hô hấp bằng phổi
Bề mặt hô hấp
Bề mặt tế bào hoặc bề mặt cơ thể
Ống khí Mang Phổi
Đại diện Động vật đơn bào(amip, trùng dày,…), đa bào bậc thấp(ruột khoang, giun tròn, giun dẹp)
Côn trùng Các loài cá,

Hiện tại Tiêu hoá ở động vật chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Tiêu hoá ở động vật đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hệ tuần hoàn (tiếp)

Tuần hoàn máu

Hô hấp ở động vật

Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật

Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

Hô hấp ở thực vật

Dinh dưỡng nito ở thực vật ( tiếp)

Dinh dưỡng nito ở thực vật

Vai trò của các nguyên tố khoáng

Sự hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ của thực vật