• (TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết)

(TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: (TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết) tại Tài Liệu Pro

(TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

(TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết)

(TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết) Hẳn là một trong những bài học hay nhưng cũng khó nắm bắt được hết bài cũng như để làm bài thi điểm cao phải không các bạn ?

Chúng tôi đã thiết kế và tổng hợp các tài liệu cần thiết cho môn học hay nhưng khó này để các bạn có thể hiểu bài hơn và yêu việc học của mình hơn.

Thật sự văn học rất quan trong sau này nếu bạn muốn thành công vượt bậc, ai đi làm rồi sẽ hiểu điều đó là đúng chớ không phải giỏi Toán lý hóa đâu.

Hãy học hết mình và tận hưởng trọn vẹn bộ tài liệu này cùng tuổi thanh xuân đáng nhớ nhé các bạn.

Tôi yêu tất cả các bạn.

Xem thêm tài liệu:

  • (TIẾNG ANH 10) UNIT 4  LANGUAGE FOCUS (đáp án chi tiết)
  • (TIẾNG ANH 10) UNIT 3  LANGUAGE FOCUS (đáp án chi tiết)

Trích trong tài liệu:

Exercise 1. Identify the underlined part of the sentence that contains mistake(s):
1. She didn’t succeed (A) in life (B) despite of (C) her being talented (D).
2. Mr. Huy seems (A) to be in (B) good health. He smokes (C), although (D).
3. We haven’t (A) got any (B) food, but (C) we’re going shopping (D).
4. Mark missed (A) his bus, because (B) he was (C) late for (D) school.
5. But (A) I like the sweeter (B), I decided (C) not to buy (D) it.
6. We took (A) a taxi home, so (B) the rain (C) was (D) very heavy.
7. Because the book (A) was expensive (B), they bought (C) it (D).
8. They didn’t (A) have enough (B) money, because (C) they didn’t (D) buy the house.
Exercise 2. Put in although/ in spite of/ despite:
Eg. … Although … I’ve taken the pills, I’m no better.
1. Nam went on working …………….DESPITE………………………………………. feeling unwell.
2. My sister got a job …………………………..ALTHOUGH…………………….. she didn’t expect to.
3. ………….ALTHOUGH………………………….. I told the whole truth, no one would believe me.
4. She wanted to go …………………………DESPITE……………………………………… the danger.
5. ………………………ALTHOUGH………………………………………….. I dropped it, it didn’t break.
6. ………………………ALTHOUGH……………………………… it was funny, it was quite a cold day.
7. The goods were never delivered ……….ALTHOUGH…………… the promise we had received.

(TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết): các bạn hãy nhấn “tải xuống” để mang món quà mà chúng tôi trao tặng cho các bạn nào J

 

pdf (TIẾNG ANH 10) UNIT 7 WRITING (đáp án chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

UNIT 1 FRIENDSHIP (WRITING) LỚP 11

Đề học kì 1 Tiếng Anh lớp 10 – cô Nguyễn Kiều Oanh

BÀI TẬP CÁCH ĐÁNH TRỌNG TÂM (đáp án chi tiết)

UNIT 16 HISTORICAL PLACES Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 16 GRAMMAR REVIEW Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 15 CITIES Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 12 MUSIC Lớp 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 11 GRAMMAR REVIEW LỚP 10 (đáp án chi tiết)

UNIT 10 GRAMMAR REVIEW LỚP 10 (đáp án chi tiết)

BÀI TẬP CẤU TẠO TỪ (đáp án chi tiết)