• Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn

Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn

Bạn đang xem tài liệu: Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn tại Tài Liệu Pro

Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuThủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn pdf

Trích trong tài liệu

│ ⌋ C. ⎛ │ ⎝ -∞ ; – 9 2
⌉ │ ⌋ ∪ [ 0; +∞ ) D. ⎛ │ ⎝ -∞ ; – 9
2 ⌉ │ ⌋ ∪ [ 0; +∞ ) Câu 37: Đạo hàm của y = 2 x 2 ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
1 + x + 1 bằng : A. – ( 4 x
+
1
) ( 2 x 2+ x
+
1
)2 B. – ( 4 x

1
) ( 2 x 2+ x
+
1
)2 D. ( 4 ( 2 2x
+1
)
x + x+
1 )2 Câu 38: Đạo hàm của hàm số y = x . x 2 – 2 x là:
A. ‘ 2 22 . 2
C. -1 ( 2 x 2
+ x+ 1 )2 y = x – 2x –
x
y ‘ = 3 x x 2
– –
4 x 2 x
. y ‘ = 2 x x 22
– –
3 x 2 x
. y ‘ = 2 x 2
– x 2
2 x – 1 . –
2
x Câu 39: Cho hàm số f(x) = -2×2 + 3x. Hàm số có đạo hàm f’(x) bằng:
A. 4x – 3 B. -4x + 3 C. 4x + 3 D. -4x – 3 Câu 40: Cho hàm số f(x) = x + 1 – x 2 – 1 . Xét hai câu sau:
(I) f’(x) = ( )
B.
C.
D.
x 2
– 2 x
– x- 1
2 1
, ∀x ≠ 1 (II) f’(x) > 0, ∀x ≠ 1
Hãy chọn câu đúng: A. Chỉ (I) đúng B. Chỉ (II) đúng C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng
Câu 41: Cho hàm số f(x) =
x 2 x+ – x 1

1
. Xét hai câu sau:
(I) f’(x) = 1 – ( x – 1 1 )2 , ∀x ≠ 1 (II) f’(x) = x 2
-2x ( x
– 1
)
2, ∀x ≠ 1
Hãy chọn câu đúng: A. Chỉ (I) đúng B. Chỉ (II) đúng C. Cả hai đều sai D. Cả hai đều đúng Câu 42: Đạo hàm của hàm số y = ( x 3 – 2 x 2 )2016 là:
A. y ‘ = 2016 ( x 3 – 2 x 2 )2015 . B. y ‘ = 2016 ( x 3 – 2 x 2 ) 2015 ( 3 x 2 –
4 x ) . C. y ‘ = 2016 ( x 3 – 2 x 2 )( 3 x 2 – 4 x ) . D. y ‘ = 2016 ( x 3 – 2 x 2 )( 3 x 2 – 2 x ) . Câu 43: Đạo hàm của hàm số y = x (1 – 3 x )
x+ 1
bằng biểu thức nào sau đây?
A. 1 – 6x 2 B.
– 3 x 2
– 6 x
+
1 ( x
+ 1)
2 C.
– 9 x 2
– 4 ( x + 1)
2 1
1 -6
x 2( x+ 1)2 Câu 44: Đạo hàm của y = 3 x 2 – 2 x + 1 bằng :
x
+
D.
BÀI TẬP TRẮC NGHIỆM ĐẠO HÀM THEO CHỦ ĐỀ A. 3 x
-1 3 x 2- 2 x
+
1
B. 6 x
-2 3 x 2- 2 x
+
1
3 2
1 3 22 1
ĐT: 0989787249 Email: cohangxom1991
D. 21
2 3 x – 2 x + 1 Câu 45: Cho hàm số y =
C.
x -x – x+ – 2 x 2x
2 + + x 3

7
. Đạo hàm y’ của hàm số là
A.
– 3 x 2
– 13 x

10 ( x
2 + 3)
2 B.
– x 2+ x

Hiện tại Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Thủ thuật tính đạo hàm của một số hàm cơ bản bằng Casio – Nguyễn Minh Tuấn đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Lý thuyết – Bài tập đạo hàm – Chi tiết, đầy đủ

Bài giảng tiếp tuyến của đồ thị hàm số

Tổng hợp các bài toán liên quan tới tiếp tuyến hàm số

Các dạng toán giới hạn của dãy số, giới hạn của hàm số và hàm số liên tục

Chuyên đề Giới hạn – Lư Sĩ Pháp

Bài tập nâng cao giới hạn của dãy số – Nguyễn Minh Tuấn

Một số vấn đề cơ bản về giới hạn của dãy số – Nguyễn Hữu Hiếu

Bài tập giới hạn dãy số – có lời giải chi tiết

Hàm số liên tục- Trắc nghiệm, đủ dạng, giải chi tiết

Phân dạng và các phương pháp giải toán chuyên đề giới hạn – Trần Đình Cư