18/02/2020Tài Liệu Pro

CHUYÊN ĐỀ 1: CÁC TÁC PHẨM VĂN HỌC 12

Hãy chọn tài liệu phù hợp với bạn

TênFile
Vẻ đẹp trữ tình của hình tượng dòng sông qua tác phẩm người lái đò sông đà của nguyễn tuân..pdf
Phân tích vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ trong bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh.pdf
Tu liệu tham khảo về tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông.pdf
Tài liệu ôn thi đại học ngữ văn đàn ghi ta của lorca..pdf
Tổng hợp kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài Vợ Nhặt..pdf
Phân tích văn bản người lái đò sông Đà của Nguyễn Tuân.pdf
Phân tích tinh yêu quê hương đất nước trong tùy bút Người lái đò sông Đà.pdf
Phân tích phần 2 đoạn trích đất nước.pdf
Phân tích tác phẩm đàn ghi ta của lorca.pdf
Phân tích những đứa con trong gia đình.pdf
Phân tích tác phẩm ai đã đặt tên cho dòng sông hoàng phủ ngọc tường.pdf
Phân tích hình tượng người lái đò Sông Đà trong tùy bút cùng tên Nguyễn Tuân.pdf
Phân tích tác phẩm Tuyên Ngôn Độc Lập.pdf
Phân tích bài thơ Sóng của Xuân Quỳnh Một khát vọng vĩnh hằng về tình yêu đôi lứa.pdf
Phân tích sáng tạo nghệ thuật của Xuân Quỳnh trong bài thơ Sóng.pdf
Phân tích bài thơ đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.pdf
Phân tích bài người lái đò sông đà.pdf
ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ RỪNG XÀ NU.pdf
ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ VỢ NHẶT.pdf
ÔN TẬP CHUYÊN ĐỀ VỢ CHỒNG A PHỦ.pdf
ÔN TẬP CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA.pdf
ÔN TẬP HỒN TRƯƠNG BA DA HÀNG THỊT.pdf
Ôn tập chuyên đề tác phẩm Việt Bắc.pdf
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐỀ THI XOAY QUANH TÁC PHẨM NGƯỜI LÁI ĐÒ SÔNG ĐÀ.pdf
Nghị luận văn học phân tích đoạn trích đất nước.pdf
Nghị luận văn học đàn ghita của lorca.pdf
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ NHỮNG ĐỀ THI XOAY QUANH TÁC PHẨM ĐẤT NƯỚC.pdf
Kiến thức cơ bản và những dạng đề thi xoay quanh tác phẩm Tây Tiến Quang Dũng.pdf
Kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài Việt Bắc.pdf
Kiến thức cơ bản và những đề thi xoay quanh tác phẩm Ai đã đặt tên cho dòng sông.pdf
KIẾN THỨC CƠ BẢN NHỮNG DẠNG ĐỀ THI XOAY QUANH VỀ BÀI CHIẾC THUYỀN NGOÀI XA.pdf
Kiến thức cơ bản và những dạng đề thi về bài Hồn trương ba, da hàng thịt.pdf
Kiến thức cơ bản và những dạng đề thi về bài Sóng.pdf
Kiến thức cơ bản và những đề thi liên quan đến bài RỪNG XÀ NU.pdf
KIẾN THỨC CƠ BẢN VÀ CÁC TÁC PHẨM XOAY QUANH TÁC PHẨM VỢ CHỒNG A PHỦ..pdf
Cảm nhận Người lái đò Sông Đà của Nguyễn Tuân.pdf
Tôi là một người tuyệt vời
Đến trang cá nhân

Con nhà người ta

Top All

Miễn phí 5000 đề thi và video bài giảng

Chỉ 5s giúp bạn giỏi hơn