Trang chủ » Sách ôn thi đại học » Lớp 12 » Ebook hóa học 12 » Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2)

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2)


Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 - Nguyễn Anh Phong (Tập 2)
Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2)
Đánh giá

Tải sách Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2)

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2) LÀ TÀI LIỆU DÀNH CHO CÁC BẠN HỌC SINH LỚP 12 NẮM VỮNG KIẾN THỨC VÀ BÀI TẬP ĐIỂM 8 9 10

CÁC TÀI LIỆU LIÊN QUAN:

ĐỀ THI THỬ MÔN HÓA CÁC TRƯỜNG NĂM 2018

CÔNG PHÁ HÓA 12 ESTE – LIPIT

Tiếp cận PEPTIT và Đồng Đẳng Hóa

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 - Nguyễn Anh Phong (Tập 2)

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2)

NỘI DUNG TRONG :

Câu 10: X l{ este no, đơn chức, Y l{ axit cacboxylic đơn chức, không no chứa một liên kết đôi C=C; Z l{
este 2 chức tạo bởi etylen glicol v{ axit Y (X, Y, Z, đều mạch hở, số mol Y bằng số mol Z). Đốt ch|y a gam
hỗn hợp E chứa X, Y, Z cần dùng 0,335 mol O2 thu được tổng khối lượng CO2 và H2O l{ 19,74 gam. Mặt
kh|c, a gam E l{m mất m{u tối đa dung dịch chứa 0,14 mol Br2. Khối lượng của X trong E l{:
A. 8,6. B. 6,6. C. 6,8. D. 7,6.

Câu 11: Hòa tan ho{n to{n 6,98 gam hỗn hợp X gồm Mg, Al, Fe, FeCO3, MgCO3 trong dung dịch chứa x
mol HNO3 và 0,28 mol NaHSO4 thu được 2,016 lít (đktc) hỗn hợp khí Y gồm CO2, H2, NO với tổng khối
lượng 2,56 gam v{ dung dịch Z chỉ chứa 37,48 gam hỗn hợp muối trung hòa. Ph|t biểu n{o sau đ}y đúng:
A. Trong Y số mol của H2 lớn nhất.
B. Gi| trị của x lớn hơn 0,03 mol.
C. Trong Z có chứa 0,01 mol ion NH4
+
D. Số mol NO trong Y l{ 0,015 mol.

Rèn luyện và phát triển tư duy Hóa học giải bài toán điểm 8, 9, 10 – Nguyễn Anh Phong (Tập 2) đây là 1 tài liệu hay và bổ ích , các bạn tải về và share cho bạn bè nhé

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký