Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Phương trình đường thẳng (đáp án)

Phương trình đường thẳng (đáp án)


Phương trình đường thẳng (đáp án)
Phương trình đường thẳng (đáp án)
Đánh giá

Tải sách Phương trình đường thẳng (đáp án) ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Phương trình đường thẳng (đáp án)

Phương trình đường thẳng (đáp án)HÌNH HỌC và ứng dụng của nó từ lâu đã là tập hợp những bài khó nhằn và khô khan thấy ớn phải không các bạn nội cái việc vẽ hình không đã mất thời gian rồi chớ đừng nói đến làm nhanh.

Nhiều khi đã cố gắng dành thời gian mà vẫn không nâng trình lên được :3

Thứ bạn cần có phải là 1 tài liệu thật hay để ôn luyện ?

Hãy ấn nút “tải xuống” và cày thôi nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

ĐÁP ÁN BÀI TẬP

Ôn luyện Toán 10 – Thầy Nguyễn Mạnh Cường (2018-2019)
BÀI 01. PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

A (4; 3) Ox, Oy A, B SOAB
3x − 4y = 0 4x + 3y − 4 = 0 3x + 4y − 24 = 0 4x − 3y − 7 = 0
A (1; −5), B (2; −2), C (0; −1) AM ABC
2x + y + 3 = 0 x − 1 = 0 y + 5 = 0 x − y − 6 = 0

d : =
x − 2
−1
y + 1
3

M (−2; 0) N (2; 1) P (3; −4) Q (−3; 4)
A (1; 2) {
x = 2 − t
y = 1 + 2t

x − 2y + 3 = 0 x + 2y − −5 = 0 2x + y − 4 = 0 2x − y = 0

d : =
x + 3
1
y − 2
−5

(−2; −3) (0; −13) (−4; 7) (2; 11)
M (1; −2) n⃗(3; 2) Δ n⃗(3; 2) M Δ
3x + 2y − 3 = 0 3x + 2y + 3 = 0 3x + 2y − 1 = 0 3x + 2y + 1 = 0
M (−4; 3) 2
x − 4 = 0 7x − 24y + 50 = 0 7x + 24y − 44 = 0 y − 3 = 0
m d : =
x − 1
−2
y
1
Δ : {
x = 1 − mt
y = 3 + 2t

m = −4 m = 4 m = −2 m = 2
ΔABC : A (2; −2), B (0; 1), C (−3; 2) AH
x + 3y + 4 = 0 x − 3y − 8 = 0 3x + y − 4 = 0 3x − y − 8 = 0
d : {
x = −3 − 2t
y = 1 − t

d n⃗(1; −2) d u⃗(1; 2)
M (−3; 1) ∈ d N (−7; −1) ∈ d

A (1; −3), B (0; 2)

(−5; 1) (5; −1) (−1; 5) (5; 1)
A (1; −2), B (−1; 2) AB
x − 2y = 0 x + 2y = 0 2x − y − 1 = 0 2x + y + 1 = 0
d A (−5; 1) M (1; 1) d
x + 5 = 0 x + y + 4 = 0 x − y = 0 2x + 3y + 7 = 0
M (−2; −1) u⃗(1; 4)
4x − y + 7 = 0 4x + y + 9 = 0 x + 4y + 6 = 0 x − 4y − 2 = 0

d : {
x = −1 − 4t
y = 7 − t

x − 4y + 1 = 0 x − 4y + 29 = 0 4x + y − 2 = 0 4x − 1 − 1 = 0

Trang 2/3

16.
A. Song song B. Vuông góc
C. Trùng nhau D. Cắt nhau nhưng không vuông góc
Cho hai đường thẳng . Khẳng định nào sau đây là đúng?

17.
A. B. C. D.
Đường thẳng nào sau đây song song với đường thẳng ?

18.
A. B. C. D.
Cho . Phương trình đường phân giác là:

19.
A. B. C. D.
Cho hai đường thẳng cắt nhau tại . Đường thẳng qua và vuông góc với có phương trình:

20.

Phương trình đường thẳng (đáp án) ĐỪNG bỏ lỡ TẢI ĐỂ CHỌN VỀ TEAM CỦA CHÍNH MÌNH NHÉ CÁC BẠN !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký