• Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu

Bạn đang xem tài liệu: Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu tại Tài Liệu Pro

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu Trở thành MASTER phương trình trong lớp học, liệu có thể?

Trong môn Toán các bạn có đồng ý là rất nhiều phương pháp giải không?

Đặc biệt là trong chuyên đề hệ phương trình và phương trình, thì những phương pháp như PP thế, PP đặt ẩn phụ và nhiều PP khác nữa sẽ không thể thiếu đúng không nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

N VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở

MẪU

− 2x = 0
x − 1
m
m ≠ {0; }
1
2 m ≠ 0 m ∈ R m = ∅

− =
1
x − 1
x
x + 1
2x
1 − x
2

3 1 2 0

m (m2 − 1) x

2 + x − 1 = 0

R∖ (−1; 1) (−1; 1) ∖ {0} [−1; 1] (−1; 1)
mx
2 − (4 − m2) x + 2 = 0 x = 2
x = −2 x = −
1
3

x = −1 x = −3

m mx

2 − x + 1 = 0
1 −
1
4

0

1
4

x − = −2
1
2 − x

x1; x2 x
2
1 + x
2
2 =

2 3 0 6
x
4 + 2x
3 + 2x − 1 = 0

√2 − 1 1 + √2 3 −2

|3x − 1| − |x + 2| = 1

−1 1 2 −2

|2 − 3x| = 1 + x x1 < x2 ( )
2
=
x1
x2

36

1
36

16

1
16

m x

2 − 2 (m2 + 1) x + 3m2 − 4m + 4 = 0 x1, x2 x1 < 1 < x2

1 < m < 3 [ m > 3
m < 1

1 ≤ m ≤ 3 [ m ≥ 3
m ≤ 1

− (a + b) x − 1 = (ab ≠ 0)
a + b − x
a

1
b

x =
1
a

b = −
a
2
a2 + 1

b =
a
2
a2 + 1

b = 1 +
1
a2

b = −1 −
1
a2

m − = −

m
x
1
x − 1
x
2 + 1
x
2 − x

−3 0 1 −2

m mx

2 − 2 (m + 1) x + m + 5 = 0 x1, x2 x1 < 0 < x2 < 2

1 0 3
x
2 − x − 2 = 0 m
m − 1

x1 = −2×2

 

A. B. C. D.
15.
A. B. C. D.
Phương trình có tích các nghiệm bằng:

16.
A. B. C. D.
Phương trình có hai nghiệm . Giá trị của bằng:

17.
A. B. C. D.
Để phương trình có nghiệm âm thì điều kiện của là:

18.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có hai nghiệm trái dấu:

19.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có hai nghiệm phân biệt?

20.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có nghiệm phân biệt?

21.
A. B. C. D.
Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

22.
A. B. C. D.
Số nghiệm của phương trình có số nghiệm là:

23.
A. B. C. D.
Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

24.
m <

 

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu.Nhanh tay “TẢI” tài liệu này để thành thánh phương trình nào các chế !!!

pdf Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

315 bài tập trắc nghiệm cung và góc lượng giác – công thức lượng giác có đáp án

Bài tập trắc nghiệm công thức lượng giác – Hồ Minh Nhựt

Bất đẳng thức trong các đề thi tuyển chọn học sinh giỏi – Nguyễn Tuấn Anh

Các dạng toán trắc nghiệm góc lượng giác và công thức lượng giác

Chuyên đề công thức lượng giác – Trần Quốc Nghĩa

Chuyên đề công thức lượng giác và phương trình lượng giác

Đề cương ôn tập cung và góc lượng giác, công thức lượng giác – Phùng Hoàng Em

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Box Math

Tuyển tập bất đẳng thức – Diễn đàn Mathscope

Tuyển tập bất đẳng thức trong đề thi thử Quốc gia 2016 môn Toán – Trần Tài