Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu


Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu
Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu
Đánh giá

Tải sách Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu Trở thành MASTER phương trình trong lớp học, liệu có thể?

Trong môn Toán các bạn có đồng ý là rất nhiều phương pháp giải không?

Đặc biệt là trong chuyên đề hệ phương trình và phương trình, thì những phương pháp như PP thế, PP đặt ẩn phụ và nhiều PP khác nữa sẽ không thể thiếu đúng không nào.

Xem thêm tài liệu:

Trích dẫn tài liệu:

N VÀ PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở

MẪU

− 2x = 0
x − 1
m
m ≠ {0; }
1
2 m ≠ 0 m ∈ R m = ∅

− =
1
x − 1
x
x + 1
2x
1 − x
2

3 1 2 0

m (m2 − 1) x

2 + x − 1 = 0

R∖ (−1; 1) (−1; 1) ∖ {0} [−1; 1] (−1; 1)
mx
2 − (4 − m2) x + 2 = 0 x = 2
x = −2 x = −
1
3

x = −1 x = −3

m mx

2 − x + 1 = 0
1 −
1
4

0

1
4

x − = −2
1
2 − x

x1; x2 x
2
1 + x
2
2 =

2 3 0 6
x
4 + 2x
3 + 2x − 1 = 0

√2 − 1 1 + √2 3 −2

|3x − 1| − |x + 2| = 1

−1 1 2 −2

|2 − 3x| = 1 + x x1 < x2 ( )
2
=
x1
x2

36

1
36

16

1
16

m x

2 − 2 (m2 + 1) x + 3m2 − 4m + 4 = 0 x1, x2 x1 < 1 < x2

1 < m < 3 [ m > 3
m < 1

1 ≤ m ≤ 3 [ m ≥ 3
m ≤ 1

− (a + b) x − 1 = (ab ≠ 0)
a + b − x
a

1
b

x =
1
a

b = −
a
2
a2 + 1

b =
a
2
a2 + 1

b = 1 +
1
a2

b = −1 −
1
a2

m − = −

m
x
1
x − 1
x
2 + 1
x
2 − x

−3 0 1 −2

m mx

2 − 2 (m + 1) x + m + 5 = 0 x1, x2 x1 < 0 < x2 < 2

1 0 3
x
2 − x − 2 = 0 m
m − 1

x1 = −2×2

 

A. B. C. D.
15.
A. B. C. D.
Phương trình có tích các nghiệm bằng:

16.
A. B. C. D.
Phương trình có hai nghiệm . Giá trị của bằng:

17.
A. B. C. D.
Để phương trình có nghiệm âm thì điều kiện của là:

18.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có hai nghiệm trái dấu:

19.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có hai nghiệm phân biệt?

20.
A. B. C. D.
Điều kiện của để phương trình có nghiệm phân biệt?

21.
A. B. C. D.
Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

22.
A. B. C. D.
Số nghiệm của phương trình có số nghiệm là:

23.
A. B. C. D.
Phương trình có bao nhiêu nghiệm?

24.
m <

 

Phương trình bậc n và phương trình chứa ẩn ở mẫu.Nhanh tay “TẢI” tài liệu này để thành thánh phương trình nào các chế !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký