Trang chủ » Lớp 10 » Toán học lớp 10 » Phương pháp thế trong hệ phương trình

Phương pháp thế trong hệ phương trình


Phương pháp thế trong hệ phương trình
Phương pháp thế trong hệ phương trình
Đánh giá

Tải sách Phương pháp thế trong hệ phương trình ebook định dang PDF/PRC/EPUB/MOBI/AZW3 trên thư viện Sách Mới.

Học tiếng Anh | Đăng bình luận | Nhận sách hàng tuần

Mẹo tìm Google:tên sách muốn tìm + sachmoi.net

Phương pháp thế trong hệ phương trình

Phương pháp thế trong hệ phương trình Trở thành MASTER phương trình trong lớp học, liệu có thể?

Trong môn Toán các bạn có đồng ý là rất nhiều phương pháp giải không?

Đặc biệt là trong chuyên đề hệ phương trình và phương trình, thì những phương pháp như PP thế, PP đặt ẩn phụ và nhiều PP khác nữa sẽ không thể thiếu đúng không nào.

Xem thêm tài liệu:

{
−x + 2y + x
2y = 2
2x − y + xy
2 = 2

(x; y)

x
2 + y
2 = 1 x − y

2 = 1 x

2 − y = 1 x
2 + y
2 = 2

{
x − 2y = 1
3x
2 − xy − y = 0

4 3 1 0
m {

2x − = m
2y − = 1
1
y−1
1
x−1

52
9

9

49
9

10

{
2x − y = m − 2
x
2 − 3y
2 − x − y = m

(x1; y1),(x2; y2) y1y2

3 1 −
3
4


6
5

{ √x − y = x + 1
√y − x = y + 1

(x; y)

x, y

x, y ∈ Z x < 0 < y

x, y

{
(4x + 2)
2 = 2y + 15
(4y + 2)
2 = 2x + 15

4 3 2 1
{
2x + 2y − 3 = 0
x
2 + y
2 + 3xy = m − 2

(x; y) x = 2y

m = −
5
2

m =
19
4

m =
1
2

m = −
3
4

{ √x − 4 + √y − 1 = 4
x + y = 3
3 0 2 1

{ √x − 1 + √y + 1 = m
x − y = 2

0 ≤ m ≤ 1 0 < m < 1 m ≥ 0 m > 0
{
x
2 + 2y
2 − x = 2
2x
2 + y
2 − y = 2

S = {(−1; 0),(1; 1)} S = {(−1; 0),(1; 1), ( ; − )}
2
3
2
3

S = {(−1; 0),(1; 1), (− ; − ) ,(0; −1)}

2
3
2
3

S = {(−1; 0),(1; 1),(0; 1)}

{
x
2 − y
2 − 2x − 2y = 1
x + y − 2 = 0
1 2 3 4

www.facebook.com/Thich.Hoc.Chui/

Trang 2/3

A. B. C. D.

có nghiệm thỏa mãn lớn nhất. Khi đó,

13.
A. B. C. D. Vô số
Hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn nhỏ nhất. Khi đó, số các giá trị nguyên của bằng:

14.
A. B. C. D.
Hệ phương trình có hai nghiệm phân biệt ? Khi đó, lớn nhất bằng:

15.

A. B. C. D.
Cho hệ phương trình có nghiệm . Khi đó, cũng là nghiệm

Phương pháp thế trong hệ phương trình !!! CÒN CHỜ GÌ NỮA MÀ KHÔNG XÚC THÔI.

Phương pháp thế trong hệ phương trình

Phương pháp thế trong hệ phương trình Nhanh tay “TẢI” tài liệu này để thành thánh phương trình nào các chế !!!

Mỗi tuần một cuốn sách hay:

Kiểm tra email để xác nhận đăng ký