• Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường

Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường

Bạn đang xem tài liệu: Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường tại Tài Liệu Pro

Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuPhương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường pdf

Trích trong tài liệu

di cĩ dịng điện I1 = 15A đi qua đặt trong không khí.
a. Tính cảm ứng từ tại điểm cách dậy 15 cm. b. Tính lực tc dụng ln 1m dy của dịng điện IĐS: 2 = 10A a) B đặt =2.10 song – 5 song, T b)F cách = 2.10 I1 15cm – 4 N.
v I2 ngược chiều
Bi 11:Ba dịng điện thẳng dài đặt song song với nhau,cách đều nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác đều cạnh a=4cm theo phương vuông góc với mặt phẳng hình vẽ.cho cc dịng điện chạy qua có cùng mộtchiều với các cường độ dịng điện I1=10A,I2=I3=20A.Tìm lực tổng hợp F tc dụng ln mỗi mt dy dẫn cĩ dịng điện I1? ĐS: 10-3N
Bi 12:Ba dịng điện thẳng dài đặt song song với nhau đi qua ba đỉnh của một tam giác theo
phương vuông góc với mặt phẳng như hình vẽ.Cho cc dịng điện chạy qua có chiều như hình vẽ với cc cường độ dịng điện I1=10A,I2= 20A I3=30A,.Tìm lực tổng hợp F tc dụng
ln mỗi mt dy dẫn cĩ dịng điện I1.Biết I1 cch I2 v I3 lần lượt là r1=8Cm,r2=6cm v hai dịng I2v I3 cch nhau 10 cm?
ĐS:0.112 N Bi 13: Khung dy dẫn hình vuơng cạnh a = 20 (cm) gồm cĩ 10 vịng dy, dịng điện chạy trong mỗi vịng dy cĩ cường độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ. Tính mômen lực từ tác dụng lên khung dây.
ĐS: 0,16 (Nm) Bi 14: Một khung dy dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B=5.10-2 (T). Cạnh AB của khung di 3 (cm), cạnh BC di 5 (cm). Dịng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là bao nhiêu?
ĐS: 3,75.10-4 (Nm) Bi 15: Một khung dy cứng hình chữ nhật cĩ kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vịng dy. Khi cho dịng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mơmen ngẫu lực từ tc dụng vo khung cĩ gi trị lớn nhất l 24.10-4 (Nm). Tính độ lớn cảm ứng từ của từ trường .
ĐS: 0,10 (T) Bi 16: Khung dy hình chữ nhật cĩ diện tích S = 25cm2 gồm 10 vịng dy nối tiếp cĩ dịng điện I = 2A đi qua mỗi vịng. Khung dy đặt thẳng đứng trong từ trường đều có B nằm ngang độ

Hiện tại Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Phương pháp giải và các dạng bài tập chương từ trường đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)