• Phát triển ở thực vật có hoa

Phát triển ở thực vật có hoa

Bạn đang xem tài liệu: Phát triển ở thực vật có hoa tại Tài Liệu Pro

Phát triển ở thực vật có hoa
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuPhát triển ở thực vật có hoa pdf

Trích trong tài liệu

ích thích ra hoa, tác động lên sự phân hóa gới tính.
Quả chín nhờ kích thíc của etilen 2. Axit abxixic – Đặc điểm của axit abxixic + ABA được sinh ra ở trong lá, chóp rễ hoặc các cơ quan đang hoá già. – ABA kìm hãm quá trình trao đổi chất, giảm sút các hoạt động sinh lí và chuyển cây vào trạng thái ngủ nghỉ. – Vai trò sinh lí của axit abxixic: Gây nên sự rụng lá, ức chế nảy mầm, điều chỉnh sự đóng mở khí khổng, giúp cây chống chọi với điều kiện môi trường bất lợi. IV. TƯƠNG QUAN HOOCMÔN THỰC VẬT
– Tương quan của hoocmôn kích thích so với hoocmôn ức chế sinh trưởng: Ví dụ tương quan giữa AAB/GA điều tiết trạng thái ngủ và nảy mầm của hạt, trong hạt nảy mầm GA cao cực đại và AAB thấp, trong hạt khô, GA thấp còn AAB cao.
– Tương quan giữa các hoocmôn kích thích với nhau: Ví dụ: Tương quan giữa Auxin/Xitôkinin điều tiết sự phát triển của mô sẹo. Nếu Auxin/Xitôkinin < 1 → kích thích tạo chồi, nếu Auxin/Xitôkinin > 1 → kích thích ra rễ.

Hiện tại Phát triển ở thực vật có hoa chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Phát triển ở thực vật có hoa đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Hooc môn thực vật

Sinh trưởng ở thực vật