• Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ)

Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ)

Bạn đang xem tài liệu: Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ) tại Tài Liệu Pro

Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuPhân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ) pdf

Trích trong tài liệu

trạng thái nghỉ từ bản tích điện dương về phía tấm tích điện âm. Bỏ qua ảnh
hưởng của trọng trường. Xác định vận tốc của hạt tại điểm chính giữa của tụ điện
ĐS: v=0,8m/s
b
d
O
y
l
x
Bài 2: Một electron bay vào trong một điện trường theo hướng ngược với hướng đường
sức với vận tốc 2000km/s. Vận tốc của electron ở cuối đoạn đường sẽ là bao nhiêu nếu
hiệu điện thế ở cuối đoạn đường đó là 15V.
ĐS: v=3,04.10 6 m/s
Bài 3: Một electron bắt đầu chuyển động dọc theo chiều đường sức điện trường của một
tụ điện phẳng, hai bản cách nhau một khoảng d = 2cm và giữa chúng có một hiệu điện thế
U = 120V. Electron sẽ có vận tốc là bai nhiêu sau khi dịch chuyển được một quãng
đường 1cm.
Bài 4: Một electron bay vào điện trường của một tụ điện phẳng theo phương song song
cùng hướng với các đường sức điện trường với vận tốc ban đầu là 8.106m/s. Hiệu điện
thế tụ phải có giá trị nhỏ nhất là bao nhiêu để electron không tới được bản đối diện
ĐS: U>=182V Bài 5: Hại bụi có m=10-12 g nằm cân bằng giữa điện trường đều giữa hai bản tụ.Biết
U=125V và d=5cm.
a.Tính điện tích hạt bụi?
b.Nếu hạt bụi mất đi 5e thì muốn hạt bụi cân bằng , U=?
DẠNG 2: VECTƠ VẬN TỐC CỦA ĐIỆN TÍCH NGƯỢC HƯỚNG ĐƯỜNG SỨC I.LÍ THUYẾT
b. Góc α =1800 (Ban đầu q vào điện trường ngược hướng đường sức) Trường hợp này 0V
.
Dựa vào I, II ta có:
Trên trục 0x
⎧│ ⎨│⎩ a V x=V xx = 0
= V 0
.sin α
= 0
0
.sin α
.t=0(V)
Tuyensinh247 4
ngược hướng với véc tơ cường độ điện trườngE
Tuyensinh247 5
q.E ⎧ │││ ⎨││ │⎩ a m V V . y=V.os g os .t+ ( q.E m 1 2 ( q.E m y= + Trên trục 0y:
y = 0 c
α
+ + g).t= – V 0
+ ( q.E m
+ g).t (VI)
0 c
α
+ g).t 2 = – V.t+ 0
1 2 ( q.E m
+ g).t 2
Nếu tổng hợp lực điện và trọng lực trên phương Oy mà hướng cùng Oy thì vật chuyển động theo hai quá trình. + Quá trình 1: q chuyển động thẳng chậm dần đều ngược chiều dương trục oy: Giả sử: Khi đến N thì q dừng lại, quá trình này diễn ra trong thời gian t1 thỏa mãn:

Hiện tại Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Phân loại và các dạng bài tập chương điện tích điện trường ( hay đầy đủ) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Cân bằng của điện tích

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)