Phần A. 24 Dạng bài tổng ôn Toán 2020

Phần A. 24 Dạng bài tổng ôn Toán 2020

Phần A. 24 Dạng bài tổng ôn Toán 2020
5/5 5 votes

Bạn đang xem tài liệu:

Phần A. 24 Dạng bài tổng ôn Toán 2020

tại Tài Liệu Pro

TÌM ĐẶC TRƯNG CỦA HÀM SỐ DỰA VÀO BẢNG BIẾN THIÊN HOẶC ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = f(x)

Xem chi tiết

TÌM ĐẶC TRƯNG CỦA HÀM SỐ DỰA VÀO BẢNG BIẾN THIÊN HOẶC ĐỒ THỊ HÀM SỐ y = f'(x)

Xem chi tiết

CỰC TRỊ CỦA HÀM CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Xem chi tiết

MIN – MAX CHỨA DẤU GIÁ TRỊ TUYỆT ĐỐI

Xem chi tiết

BÀI TOÁN THAM SỐ VỀ TÍNH ĐƠN ĐIỆU CỦA HÀM SỐ

Xem chi tiết

BÀI TOÁN THAM SỐ VỀ TƯƠNG GIAO HÀM SỐ

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA HÀM SỐ MŨ – LOGARIT

Xem chi tiết

PHƯƠNG TRÌNH, BẤT PHƯƠNG TRÌNH MŨ – LOGARIT

Xem chi tiết

MŨ – LOGARIT BÀI TOÁN CHỨA THAM SỐ

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH NGUYÊN HÀM CỦA HÀM SỐ

Xem chi tiết

TÍCH PHÂN HÀM ẨN CƠ BẢN

Xem chi tiết

ỨNG DỤNG TÍCH PHÂN TÍNH DIỆN TÍCH – THỂ TÍCH

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CỦA SỐ PHỨC

Xem chi tiết

TẬP HỢP ĐIỂM BIỂU DIỄN SỐ PHỨC

Xem chi tiết

KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM TỚI MẶT PHẲNG

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH KHOẢNG CÁCH GIỮA HAI ĐƯỜNG THẲNG CHÉO NHAU

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH VÀ TÍNH GÓC TRONG KHÔNG GIAN

Xem chi tiết

BÀI TOÁN THỂ TÍCH KHỐI ĐA DIỆN

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH CỦA HÌNH TRỤ, HÌNH NÓN

Xem chi tiết

XÁC ĐỊNH TÂM, BÁN KÍNH MẶT CẦU NGOẠI TIẾP HÌNH CHÓP

Xem chi tiết

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH MẶT PHẲNG

Xem chi tiết

VIẾT PHƯƠNG TRÌNH ĐƯỜNG THẲNG

Xem chi tiết

PHƯƠNG TRÌNH MẶT CẦU

Xem chi tiết

BÀI TOÁN LIÊN QUAN TỚI GÓC, KHOẢNG CÁCH TRONG OXYZ

Xem chi tiết
Bài học tiếp theo >