• Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay)

Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay)

Bạn đang xem tài liệu: Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay) tại Tài Liệu Pro

Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuMột vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay) pdf

Trích trong tài liệu

h điện q,phân bố đều.Đặt σ=q/S là mật độ điện mặt ,S là diện tích hình cầu. Cho σ=8,84. 10-5C/m2. Tính độ lớn cường độ điện trường tại điểm cách mặt cầu 5cm?
ĐS: E=2,5.106 (V/m)
(Chú ý công thức tính diện tích xung quanh của hình cầu:S=4πR2)
Tuyensinh247 2
ngược hướng với ME
21 > ⇒ 21 = 21 .
• Hai điện tích trái dấu: q.q0q.q 21 < ⇒ 21 = - q.q 21 - Áp dụng hệ thức của định luật Coulomb để tìm ra q.q 21 sau đó tùy điều kiện bài toán chúng ra sẽ tìm được q1 và q2. - Nếu đề bài chỉ yêu cầu tìm độ lớn thì chỉ cần tìm q;q 1 2 Bài tập ví dụ: Hai quả cầu nhỏ tích điện có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 5cm trong chân không thì hút nhau bằng một lực 0,9N. Xác định điện tích của hai quả cầu đó. Tóm tắt: qq 1 = 2 m05,0cm5r = = N9,0F = , lực hút. ?q?q 1 = 2 = Giải. Theo định luật Coulomb: .kF = q.q 21r2 ⇒ q.q 21 = r.F 2 k⇔ q.q 21 = 05,0.9,0 10.9 9 2 = 10.25 - 14 Mà qq 1 = 2 nên ⇒ q 1 2 = 10.25 - 14 C10.5qq 2 = 1 = - 7 Do hai điện tích hút nhau nên: C10.5q 1 = - 7 ; C10.5q 2 = - - 7 hoặc: C10.5q 1 = - - 7 ; C10.5q 2 = - 7 Tuyensinh247 1 ĐỘ LỚN ĐIỆN TÍCH B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Hai điện tích điểm bằng nhau, đặt trong chân không, cách nhau 10 cm. Lực đẩy giữa chúng là 9.10-5N. a/ Xác định dấu và độ lớn hai điện tích đó. b/ Để lực tương các giữa hai điện tích đó tăng 3 lần thì phải tăng hay giảm khoảng cách giữa hai điện tích đó bao nhiêu lần? Vì sao? Xác định khoảng cách giữa hai điện tích lúc đó. ĐS: a/ C10qq 1 2 8 = = - ; hoặc qq 1 = 2 = - C10 - 8 b/Giảm 3 lần; cm77,5'r ≈ Bài 2. Hai điện tích có độ lớn bằng nhau, đặt cách nhau 25cm trong điện môi có hằng số điện môi bằng 2 thì lực tương tác giữa chúng là 6,48.10-3 N. a/ Xác định độ lớn các điện tích. b/ Nếu đưa hai điện tích đó ra không khí và vẫn giữ khoảng cách đó thì lực tương tác giữa chúng thay đổi như thế nào? Vì sao? c/ Để lực tương tác của hai điện tích đó trong không khí vẫn là 6,48.10-3 N thì phải đặt chúng cách nhau bằng bao nhiêu? ĐS: a/ C10.3qq 1 = 2 = - 7 ; b/ tă Hiện tại Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Một vài dạng bài tập hay về cường độ điện trường ( rất hay) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Cân bằng của điện tích

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)