• Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb

Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb

Bạn đang xem tài liệu: Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb tại Tài Liệu Pro

Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb pdf

Trích trong tài liệu

A. TÓM TẮT LÝ THUYẾT
1. Có hai loại điện tích: Điện tích âm (-) và điện tích dương (+)
2. Tương tác tĩnh điện:
+ Hai điện tích cùng dấu: Đẩy nhau;
+ Hai điện tích trái dấu: Hút nhau;
3. Định luật Cu – lông:
Lực tương tác giữa 2 điện tích điểm q1; q2 đặt cách nhau một khoảng r trong
môi trường có hằng số điện mTuyensinhA.LÍ THUYẾT Điện tích cân bằng. * Phương pháp: Hai điện tích: Hai điện tích q 1 ; q 2 đặt tại hai điểm A và B, hãy xác định điểm C đặt điện tích q ođể d q ocân bằng: – Điều kiện cân bằng của điện tích q o:
F o= F 10 + F 20 = ⇒ ⎧ ⎨⎩0 F о
↑↓ F о 10
=20 )2( )1(
+ Trường hợp 1: q 1 ; q 2 cùng dấu:
Từ (1) ⇒ C thuộc đoạn thẳng AB: AC + BC = AB (*)
Ta có: 1 2 2 2 1 2
10 20 FF
q r =
q r + Trường hợp 2: q 1 ; q 2 trái dấu:
Từ (1) ⇒ C thuộc đường thẳng AB: AC – BC = AB (* ’)
Ta cũng vẫn có: q 1 r 1 2 =
q
2 r 2 2
– Từ (2) ⇒ q 2 . AC 2 – q 1 . BC 2
= 0 (**)
Tuyensinh247 1
q0
q1
A
C
r1
r1
C N BẰNG CỦA ĐIỆN TÍCH
C
q0
A
q1
⇔ 10 20 F F = –
r2
r2
B
B
q2
q2
– Giải hệ hai pt (*) và (**) hoặc (* ’) và (**) để tìm AC và BC. * Nhận xét: – Biểu thức (**) không chứa q onên vị trí của điểm C cần xác định không phụ thuộc vào dấu và độ lớn của q o. -Vị trí cân bằng nếu hai điện tích trái dấu thì điểm cân bằng nằm ngoài đoạn AB về phía điện tích có độ lớn nhỏ hơn.còn nếu hai điện tích cùng dấu thì nằm giữa đoạn nối hai điện tích. Ba điện tích:
– Điều + kiện Gọi cân Fо 0bằng của q0 khi chịu tác dụng bởi q1, q2, q3: là tổng hợp lực do q1, q2, q3 tác dụng lên q0:
0 10 20 30 0 FFFF о + Do q0 cân bằng: = о F о 0 + = о 0 о + о = о = + ⎫ │⎬│⎭⇒
FFF о о 10 + о о 20 + о о ⇒ + = ⇔ ⎧
⎨⎩↑↓ =о 30 = 0 о о FFF
10
20 FF 30
0 о FF о о 30
FF 30B.BÀI TẬP TỰ LUẬN Bài 1. Hai điện tích q 1 = 2.10 – 8 C ; q 2 = – 8.10 – 8
C đặt tại A và B trong không khí, AB = 8cm. Một điện tích q ođặt tại C. Hỏi: a/ C ở đâu để q ocân bằng? b/ Dấu và độ lớn của q ođể q 1 ; q 2 cũng cân bằng?
ĐS: a/ CA = 8cm; CB = 16cm;

Hiện tại Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Lý thuyết và phương pháp giải các dạng bài tập điện tích. Định luật coulomb đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

KIẾN THỨC LỚP 11 CHƯƠNG 1 ĐIỆN TÍCH-ĐIỆN TRƯỜNG

Tóm tắt công thức và lý thuyết chương điện tích – điện trường ( chuẩn)

Bài tập tự luận chương điện tích điện trường theo chuyên đề có đáp án

Cường độ điện trường do nhiều điện tích điểm gây ra ( cần thiết)

100 câu hỏi ôn tập chương điện tích điện trường có đáp án

Cân bằng của điện tích

91 bài tập trắc nghiệm điện tích- điện trường theo chuyên đề có đáp án

Tương tác giữa hai điện tích điểm đứng yên

Tương tác của nhiều điện tích ( đầy đủ)

Độ lớn điện tích ( hay)