• Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay)

Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay)

Bạn đang xem tài liệu: Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay) tại Tài Liệu Pro

Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay) pdf

Trích trong tài liệu

LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP TỰ LUYỆNDÒNG ĐIỆN
KHÔNG ĐỔI, NGUỒN ĐIỆN
A. LÝ THUYẾT CƠ BẢN
1. Dòng điện không đổi
a. Dòng điện: Là dòng chuyển dời có hướng của các hạt mang điện.
– Quy ước chiều dòng điện: Là chiều chuyển dời có hướng của các hạt mang điện tích
dương.
➢ Lƣu ý:
+ Trong điện trường, các hạt mang điện chuyển động từ nơi có điện thế cao sang nơi có
điện thế thấp, nghĩa là chiều của dòng điện là chiều giảm của điện thế trong vật dẫn.
+ Trong kim loại, hạt tham gia tải điện là electron mang điện tích âm nên chuyển động từ
nơi có điện thế thấp sang nơi có điện thế cao, nghĩa là chuyển động ngược với chiều của
dòng điện theo quy ước.
b. Cường độ dòng điện:

• Định nghĩa: I = ∆ q ∆ t = .N e ∆ t
, cường độ dòng điện I có đơn vị là ampère (A)

Trong đó : q∆ là điện lượng, t∆ là thời gian.
+ nếu ∆t là hữu hạn, thì I là cường độ dòng điện trung bình;
+ nếu ∆t là vô cùng bé, thì i là cường độ dòng điện tức thời.
+ N số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn trong thời gian t(s)
• Dòng điện không đổi: ⇒ I = q t ➢ Lƣu ý: số electron chuyển qua tiết diện thẳng của vật dẫn : N = I e . t . 2. Định luật Ôm đối với đoạn mạch chỉ có điện trở

a. Định luật Ôm : I =
U R

b. Điện trở của vật dẫn: R S ρ = i .
Trong đó, ρ là điện trở suất của vật dẫn. Điện trở suất phụ thuộc vào nhiệt độ theo công
thức:
ρ = ρo[1 + α(t – to)] ρo là điện trở suất của vật dẫn ở to (oC) thường lấy ở giá trị 20oC.
α được gọi là hệ số nhiệt điện trở.
c. Ghép điện trở
Đại lƣợng Đoạn mạch nối tiếp Đoạn mạch song song
Hiệu điện thế U = U1 + U2 + …+ Un U = U1 = U2 = ….= Un Cƣờng độ dòng điện I = I1 = I2= …= In I = I1 + I2 +….+ In
Điện trở tƣơng đƣơng Rtđ = R1 + R2 +…+ Rn`
n 2 1 t R1 …. R1
R1 R1 + + + =
ñ
3. Nguồn điện – suất điện động nguồn điện
a. Nguồn điện
+ Cơ cấu để tạo ra và duy trì hiệu điện thế nhằm duy trì dòng điện gọi là nguồn điện.
+ Hai cực nhiễm điện khác nhau là nhờ lực lạ tách electron ra khỏi ngu

Hiện tại Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Lý thuyết và bài tập tự luyện dòng điện không đổi nguồn điện ( hay) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Dòng điện không đổi – Nguồn điện – pin ắc qui

Dòng điện không đổi – Nguồn điện ( hay cô đọng)

Tóm tắt lý thuyết và bài tập trắc nghiệm nguồn điện.mắc nguồn điện thành bộ.