• Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết)

Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết)

Bạn đang xem tài liệu: Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết) tại Tài Liệu Pro

Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết)
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết) pdf

Trích trong tài liệu

lượng điện hóa của một nguyên tố tỉ lệ với đương lượng gam An của
nguyên tố = A k c n
+ A : nguyên tử khối
+ n : Hóa trị của chất đó
+ Hệ số tỉ lệ c có cùng một giá trị đối với tất cả các chất. Người ta thường ký
hiệu 1 = F c , trong đó F cũng là một hằng số chung đối với mọi chất và gọi là số Fa- ra-day. Trị số của số Fa-ra-day : F = 9,65.107 ( C/ kmol ).
C – CÔNG THỨC FA-RA-DAY VỀ ĐIỆN PH N
1 A m= q F n HAY 1 A m= F n It
+ I (A) : cường độ dòng điện không đổi đi qua bình điện phân
+ t (s) : thời gian dòng điện chạy qua bình
Tuyensinh247 2
+ A : nguyên tử lượng
+ n : hóa trị
+ q (C) : Điện lượng
+ m (g) : khối lượng của chất điện phân.
BÀI TẬP MẪU
C U 1: Để tách đồng ra khỏi một hỗn hợp rắn chứa 12% tạp chất khác người
ta dùng thanh hỗn hợp này làm cực dương của bình điện phân đựng dung
dịch CuSO4. Hiệu điện thế giữa hai cực là U = 6(V). Tính điện năng tiêu hao để xử lý 1 (kg) hỗn hợp ?
GIẢI
Khối lượng đồng có trong thanh : ( )
Cu 100-12 m = m=0,88( ) 100 kg
Định luật Faraday : 3 1 A 1 64 m= q 880= . 2654.10 F n 96500 2 ⇒ ⇒ = q q (C ) Điện năng tiêu hao để xử lý 1 (kg) hỗn hợp : W = qU = 2654.103.6 = 15923 (kJ)
= 4,42 (kWh).
C U 2: Điện phân dung dịch H2SO4 với các điện cực Platin, ta thu được khi Hyđrô và Ôxi ở các điện cực. Tính thể tích khí thu được ở mỗi điện cực (ở
điều kiện tiêu chuẩn) nếu dòng điện qua bình điện phân có cường độ I = 10(A)
trong thời gian t = 32 phút 10 giây ?
C U 3: Một nhà máy dùng phương pháp điện phân để sản xuất Hiđro. Hiệu
điện thế ở hai cực bình điện phân là 2(V) và sản lượng của nhà máy là 56 (m3/h ) ở (Điều kiện tiêu chuẩn). Tính công suất điện cần thiết cho sản xuất ?
C U 4: Một tấm kim loại được đem mạ niken bằng phương pháp điện phân.
Tính chiều dày của lớp Niken trên tấm kim loại sau khi điện phân 30 phút ? Biết diện tích bề mặt kim loại là 40 (cm2), cường độ dòng điện qua bình điện
Tuyensinh247 3
phân là 2(A), niken có khối lượng riêng D = 8,9.103 (kg/m3), A

Hiện tại Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết) chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Lý thuyết và bài tập trong các môi trường ( chi tiết) đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

TÀI LIỆU ÔN THI THPT QG 2018 VẬT LÝ 11

TOÀN BỘ CÔNG THỨC LÍ 11

KIẾN THỨC VẬT LÍ 11 PHỤC VỤ KÌ THI THPT QG 2018

CÁC CÔNG THỨC VẬT LÝ 11 CẦN NHỚ

TUYỂN TẬP BÀI GIẢNG VÀ BÀI TẬP VẬT LÝ LỚP 11-LÊ TIẾN HÀ

BÀI 15 BIỂU THỨC SUẤT ĐIỆN ĐỘNG TỪ THÔNG TRÊN CUỘN DÂY (ĐÁP ÁN)

CỰC TRỊ KHI TẦN SỐ THAY ĐỔI (ĐÁP ÁN)

GIAO THOA SÓNG (ĐÁP ÁN)

TỔNG HỢP GIAO ĐỘNG VẬN DỤNG NÂNG CAO (ĐÁP ÁN)

BÀI 5 TỤ ĐIỆN (đáp án)