• Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại

Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại

Bạn đang xem tài liệu: Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại tại Tài Liệu Pro

Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại
Đánh giá

Học Giỏi Không Khó | Hướng dẫn Download | Nhận tài liệu hằng tuần miễn phí

Mẹo tìm Google:tên tài liệu muốn tìm + tailieupro.com

Xem trước

Tips: Xoay ngang điện thoại hoặc zoom ra để xem rõ hơn. Nên làm bằng máy tính.

Tải tài liệuLý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại pdf

Trích trong tài liệu

LÝ THUYẾT
(1) TÍNH CHẤT ĐIỆN CỦA KIM LOẠI
+ Kim loại là chất dẫn điện tốt, điện trở suất ρ của kim loại rất nhỏ.
+ Dòng điện trong kim loại tuân theo định luật Ôm : I = U R … (1)
+ Dòng điện chạy qua kim loại gây ra tác dụng nhiệt.
+ Điện trở suất phụ thuộc nhiệt độ : ρ = ρ 0 ⌈ ⌊ 1 + α ( t – t 0 ) ⌉ ⌋ …(2)
(2) BẢN CHẤT DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
+ Khi ta đặt vào hai đầu vật dẫn kim loại một hiệu điện thế, thì do chịu tác
dụng của lực điện trường, các electron tự do chuyển động có hướng, ngược với
chiều điện trường, nhưng vẫn chuyển động nhiệt hỗn loạn. Do đó, có sự dịch
chuyển có hướng của các hạt tải điện, nghĩa là có dòng điện chạy trong kim loại.
Dòng điện trong kim loại là dòng chuyển dịch có hướng của các electron tự
do ngược chiều điện trường.
(3) SUẤT NHIỆT ĐIỆN ĐỘNG
Hiện tượng tạo thành suất điện động nhiệt điện trong một mạch điện kín
gồm hai vật dẫn khác nhau khi giữ hai mối hàn ở hai nhiệt độ khác nhau là hiện
tượng nhiệt điện.
Dòng nhiệt điện được tạo ra bởi suất nhiệt điện động
đ . Khi hiệu nhiệt độ
T1 – T2 giữa hai mối hàn không lớn, ta có công thức thực nghiệm :
α T ( T 1 – T 2 ) …(3) với hệ số α Tlà hệ số nhiệt động phụ thuộc vào vật liệu làm cặp kim
loại.
Tuyensinh247 1
LÝ THUYẾT VÀ BÀI TẬP HAY VỀ DÒNG ĐIỆN TRONG KIM LOẠI
BÀI TẬP MẪU
C U 1: Dây tóc bóng đèn 220V – 100W chế tạo bằng bạch kim khi sáng bình thường ở 25000C, điện trở của nó 250C bằng 40,3Ω. Tính hệ số nhiệt điện trở
α ? Coi rằng điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ
bậc nhất theo nhiệt độ.
GIẢI Điện trở của dây tóc đèn ở t = 25000 C khi đã sáng bình thường là :
R = U P 2 = 220 100 2 = 484 Ω Do điện trở suất của bạch kim trong khoảng nhiệt độ này tăng tỉ lệ bậc nhất nên :
ρ = ρ 0 ⌈ ⌊ 1 + α ( t – t 0 ) ⌉ ⌋ ⇒ R = R 0 ⌈ ⌊ 1 + α ( t – t 0 ) ⌉ ⌋ 484 = 40,3 ⌈ ⌊ 1 + α ( 2500 – 25 ) ⌉ ⌋ ⇒ α = 4,45.10 – 3 ( k – 1 ) Vậy hệ số nhiệt điện trở của bạch kim là α = 4,45.10 – 3 ( k – 1 ) C U 2: Tính cường độ dò

Hiện tại Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại chỉ được xem trực tiếp không thể tải Hãy đánh đấu Bookmark lại bạn nhé.

pdf Lý thuyết và bài tập hay về dòng điện trong kim loại đã sẵn sàng để tải. Mong rằng các em sẽ sử dụng nó thật hiệu quả. Chúc các em học tập tốt! Nút Tải Ở Ngay Dưới

TÀI LIỆU CÙNG CHUYÊN ĐỀ

Kiến thức về dòng điện trong kim loại ( ví dụ có lời giải chi tiết)

Dòng điện trong kim loại ( đầy đủ)